Středa 21 únor 2018
Jean-Claude Juncker vyzval v Mnichově k federalizaci Evropy...   
Pridal tk Středa 21 únor 2018 - 05:59:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jean-Claude Juncker vyzval v Mnichově k federalizaci Evropy, celá Evropská unie by nově měla mít jednotnou zahraniční politiku, o které by se hlasovalo nadpoloviční většinou a nikoliv jednomyslně jako dosud! Česko nemá jinou možnost, než se rozhodnout mezi zánikem své státnosti a Czexitem!

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyzval k tomu, aby došlo k reformě současné podoby Evropské unie. EU by měla mít jednotnou zahraniční politiku, o které by se hlasovalo jen většinovým kvórem. Podle jeho názoru je neudržitelný stav, kdy jednotlivé země EU sabotují integrační procesy v EU, čímž v nepřímé narážce měl na mysli Polsko, Maďarsko a Českou republiku. Slušelo by se dodat, že k těmto 3 zemím patří i Slovensko, ale to bohužel není pravda. Země V4 ve své snaze a odporu vůči migrantům a islamizaci Evropy byly ještě donedávna na společné lodi, ale v poslední době se něco změnilo. Evropská komise vloni v prosinci podala žalobu na Polsko, Maďarsko a Českou republiku k Evropskému soudu kvůli tomu, že země nechtějí naplňovat společné evropské kvóty na migranty, ke kterým se země EU zavázaly v roce 2015. Jenže ono to není úplně tak přesné.

Evropská unie totiž přehlasovala v roce 2015 členské země EU, které odporovaly a stále odporují kvótám. Jenže problém je v tom, že Evropská unie už nefunguje na principu jednomyslného systému rozhodování, ale podle reformní smlouvy z Nice, která nově pro vnitřní procesní úkony v EU změnila hlasovací kvórum z jednomyslného na většinové. Výjimka doposud platí pro zahraniční politiku EU, pro fiskální politiku, pro sociální politiku a zejména daně. O těchto věcech si nadále rozhodují všechny země EU samy a pokud chce EU zavést jakékoliv změny v těchto vyjmenovaných oblastech, musí se změnou souhlasit všech 27 států Evropské unie. Jenže právě na konferenci MSE v Mnichově došlo k odpálení bomby, která pro nás na alternativě není překvapující, protože i já už skoro celý poslední rok píšu články o přípravách na federalizovanou Evropu a o projektu Das neue Europa. Společná zahraniční politika EU, která by byl hlasována jenom nadpoloviční většinou hlasů zemi EU, by zlikvidovala poslední známky suverenity jednotlivých zemí.

Uprostřed Evropy je politický motor, který pracuje proti Berlínu

Já osobně už delší dobu označuji skupinu V4 za čtyřválcový motor, který už nějakou dobu jede jenom na 3 válce. Důvodem jsou procesy na Slovensku, které historicky je spjato s německou státní mocí tak obrovskou silou, že ani spolek V4 a ani dlouhá historie ve společném státu s Čechy a jejich sionisty a světovým židovstvem a jimi ovládanou Prahou se nijak nedokázala odpoutat od Berlína. A nemluvíme zde o slovenské politické garnituře, ale o procesech, které vedly na Slovensku k volbě současného prezidenta. Proč je Slovensko jiné a proč čtyřválec V4 postrádá bratislavskou podporu? Odpověď najdeme ve volbách prezidentů v zemích V4 a v mocenských tenzorech ve všech 4 zemích. Pokud se podíváme do Polska, tam se k moci dostala obrovská pro-americká a současně proti-evropská klika strany PiS (Právo a spravedlnost). Polsko dokonce oprášilo svůj odpor vůči židům a nově označuje za původce holokaustu nejen nacisty, ale i samotné židy. Sionisté totiž opravdu pomáhali vraždit etnické Židy v Polsku, protože mezi Světovým židovským kongresem a Světovými sionisty zuří skrytá válka už od konce 19. století. Takže Polsko se odklonilo od Berlína.

Stejně tak v Rakousku proběhly parlamentní volby, které nevyhráli ani tak Lidovci, jako spíš jejich nový šéf, mladičký Sebastian Kurz, který je proti migraci a také jedním z největších kritiků směru Berlína a jeho (nejen) migrační politiky. Takže Rakousko se také odklonilo od Berlína. A i když Rakousko nepatří do V4, není vyloučeno, že se tak brzy může členem stát. Maďarsko má svého Viktora Orbána a tam došlo k odtržení od Berlína již v roce 2011. Tam to nikoho nepřekvapí. A v České republice proběhly parlamentní a prezidentské volby v jednom sledu za sebou a Berlín je znovu v šoku, protože vítězové Babiš a Zeman rozhodně nejsou přikloněni Berlínu, ale daleko více na východ, zatímco pro-berlínský Bohuslav Sobotka a jeho ČSSD je v troskách. Takže Česko se také odklonilo od Berlína. Jediná země, která zůstala přikloněna Berlínu, je Slovensko. Ve volbách zvítězil prezident, který je otevřený myšlence migrantské Evropy podle vize Berlína, jak je to jen možné. A současný premiér Robert Fico prý jaksi vyměkl v odporu proti migraci. A právě proto Evropská komise v prosinci minulého roku podala žalobu za nepřijímání migrantů pouze na Česko, Polsko a Maďarsko, protože Slovensko nadále zůstává spojencem Berlína a projektu Das neue Europa.

Slovensko zůstalo na straně Berlína a jeho role uvnitř V4 může být brzy nahrazena Rakouskem

A co se dá v tomto spatřovat? Jedná se o proces V4 motoru, který v EU pracuje v opačných obrátkách a otáčkách proti motoru z Berlína. Česko, Polsko, Maďarsko (a čtvrtý pomocný válec Rakousko) jedou na plný výkon proti plánům Das Neue Europa. Ale tady pozor, protože 2 z těchto 4 válců jedou na americké palivo (Polsko a Maďarsko), protože tyto země se v posledních letech prudce přiklonili ke svazku s USA a bohužel i s americkými neocony. Český válec jede zjevně na rusko-čínskou naftu v tandemu Zeman-Babiš a Rakousko je pro změnu poháněno globalisty, protože Vídeň tradičně jako neutrální země chce mít dobré vztahy nejen se západem, ale i s východem, Ruskem a Čínou. Rakousko procitlo z vítání migrantů, na rozdíl od Německa. Všimli jste si toho? To samo o sobě dokazuje, že Rakousko je myšlenkově a politicky daleko blíže Praze (a to i historicky, koneckonců) než Berlínu. Tak či onak, Juncker v Mnichově zavelel k federalizaci, ale s motorem V4 uprostřed Evropy, který jede v opačném tahu proti motoru v Berlíně, to může nakonec přivodit pád a rozpad celé EU.

Junckerova výzva je velmi vážná. Do segmentu zahraniční politiky totiž spadají nejen všechny mezinárodní smlouvy, ale i obrana, bezpečnost a zejména ekonomické vztahy. Pokud by zahraniční politiku EU definovala jen nadpoloviční většina, potom by to byla politika, která by vyhovovala Německu a Francii, už méně ostatním zemím a pro slovanské země v Evropě by taková politika byla naprosto likvidační. Česká vláda a ani prezident by už nemohl jezdit do Ruska nebo do Číny a vyjednávat tam obchodní zakázky, protože o tom by rozhodovala nově zahraniční politika EU. Juncker zdůvodnil snahu o jednotnou zahraniční politiku EU svými obavami o bezpečnosti. Evropa se nemůže spoléhat jenom na své spojence, čímž ukázal na Spojené státy a jako nejvyšší představitel EU, který to dosud udělal, zpochybnil americký závazek, že by americká armáda, pokud by došlo k válce v Evropě, šla do války za evropské národy. Američané nikdy nebojují za jiné země, ale vždy jen za své zájmy. A dokonce i Junckerovi už to začíná docházet.

Evropa musí rozhodovat většinovým způsobem, protože jednomyslnosti se v EU už asi nikdy nedobereme, šokoval Juncker všechny přítomné

Potřeba jednomyslnosti nám brání v interakci v mezinárodní politice, stěžoval si Juncker a uvedl, že přechod k hlasování na kvalifikovanou většinou nepotřebuje změny ve smlouvách EU, ale mohl by se využít článek 31 Smlouvy o Evropské unii, který umožňuje přejít k hlasování kvalifikovanou většinou v zahraniční politice, pokud všechny členské státy s tímto přechodem budou souhlasit. Zdůraznil, že by se konkrétně chtěl v tomto směru pohybovat, pokud jde o obranné mise a dodal: “Nemůžeme si dovolit, že vždy budeme potřebovat jednomyslnost v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky. Tato potřeba jednomyslnosti nám brání v interakci v mezinárodní politice. Znovu a znovu vidíme, že nejsme schopni dospět k jednomyslnému rozhodnutí.” Předseda zdůraznil, že Evropská unie nemá například jednotné stanovisko k otázkám v Jihočínském moři nebo k lidským právům v Číně, a proto je třeba, aby rozhodovací proces v EU byl mnohem snazší.

Zadávání veřejných zakázek v Evropě musí být podle Junckera jednodušší a efektivnější. Také se dotkl Evropskou unií navrhované integrace v oblasti obrany. Chválil, že EU dosáhla v předchozích letech více pokroku v obraně než před 20 lety. Juncker uvedl, že Evropa je velmi neefektivní, pokud jde o vybavení, a že existuje spousta duplikací. Zmínil se, že zatímco USA mají pouze 6 typů letadel, Evropa jich má 20, a že v Evropě existuje více výrobců vrtulníků než vlád, které by mohly tyto vrtulníky koupit. Juncker také oznámil, že systém zadávání veřejných zakázek v Evropě je třeba zjednodušit a zlepšit. Znovu zopakoval, že 90 milionů EUR bylo přiděleno na obranný výzkum v letech 2018 a 2019 a vyzval k dalším 1,5 miliardám EUR ročně, které budou vynaloženy na výzkum po roce 2020. Požádal členské státy, aby v této oblasti byly aktivnější, zejména vzhledem k tomu, že 80% výdajů na výzkum se v současné době provádí na vnitrostátní úrovni.

Juncker: Chceme Evropu emancipovat, aby se nemusela v obraně spoléhat jenom na spojence z USA

Podle jeho názoru se nemůže EU spoléhat pouze na spojence. Předseda Evropské komise se také zmínil o nedávné obavě USA, že evropská obranná integrace přijde do konfliktu s NATO, ale Juncker tvrdí, že EU se chce emancipovat sama, ovšem ne proti NATO a USA. “Po mnoho let nás Američané obviňovali, že neděláme dost pro naši obranu, ale teď se snažíme, děláme víc, a ani s tím nejsou USA spokojeny. Nemůžeme spoléhat pouze na spojence. Musíme něco udělat sami, abychom chránili naše bezpečnostní zájmy, a chceme to udělat. Ale nepůjde to proti NATO,” dodal Juncker.

Ze všech těchto výroků a postojů předsedy Evropské komise vyplývá, že dochází k utahování šroubů, a to z toho důvodu, že v Německu došlo k tomu nejhoršímu, co mohlo nastat, byla upečena staronová velká koalice CDU a SPD, tedy přesně těch stran, které v Německu nesou zodpovědnost za migrační vlnu a otevřené vítací náruče pro ekonomické migranty z muslimských zemí. A protože na sestavení koalice se čekalo tak dlouho, tak je celkem logické, že Juncker na nic nečekal a jen pár dnů poté, co byla koalice upečena, vystoupil v Mnichově s požadavkem de facto na zahájení procesu federalizace Evropy. Mluvil a psal jsem o tom několikrát, že neexistuje v Evropě jiná cesta, než je ta, která vede ke společnému superstátu s názvem Evropská federace nebo Spojené státy evropské, protože na přesném názvu vůbec nesejde.

Kdo bude chtít zůstat v EU, bude se muset podřídit politickému motoru Berlína. Kdo nesrovná svůj krok a chod, bude muset z EU odejít

A spolu s tím, jak Německo bude hrát hlavní roli v tomto plánu na realizaci původně nacistické vize Das neue Europa, budou i do ostatních zemí nasunovány prvky, které již v Německu běží v pilotním provozu. Jedním z nich je cenzura internetu a mamutí pokuty pro provozovatele sociálních sítí, pokud odmítnou mazat a odstraňovat texty, videa a příspěvky, které kritizují migraci, multikulturalismus, barevnou inkluzi, homoagendu a LGBT teze, změny pohlaví u dětí a tzv. pro-choice agendu, což je nejzvrácenější forma degenerace západního světa. Zajímavá zpráva v této souvislosti přišla z USA, že společnost Facebook ztratila v roce 2017 přibližně 2.8 milionu uživatelů, a to zejména v segmentu mladých lidí do 25 let. Pokles začal celkem náhle, a to v roce 2016. Právě v tomto roce zavedl Facebook nová pravidla cenzury a blokování profilů zejména u mladých lidí, kteří se projevovali kriticky v americké předvolební kampani vůči Hillary Clinton. Od té doby počet uživatelů Facebooku každým rokem klesá.

A právě Německo je průkopníkem v zavádění cenzury na internetu, takže vyhlídky na svobodu slova nejsou v EU dobré. Blokování emailů už v Česku začalo, ISP operátoři blokuji vybrané alternativní weby, Facebook maže nežádoucí profily, kde se hovoří a píše až příliš svobodomyslně a kriticky. Procesy vedou k tomu, že buď se lidé nechají semlít v tomto soukolí, anebo odejdou jinam. A to neplatí jen pro uživatele Facebooku, kteří po zabanování končí obvykle u konkurence FB, tzn. na ruské sociální síti VKontakte, která nově nabízí své stránky i v češtině a slovenštině, ale bude to platit i pro jednotlivé státy EU, které budou de facto dotlačeny do bodu a situace, kdy se budou muset rozhodnout mezi Evropskou federací se ztrátou vlastních hranic, suverenity a rozhodování, anebo odejdou z EU do “vyhnanství v Evropě”, jak toto označení nedávno zaznělo z úst právě Martina Schulze z SPD. Evropská unie nastoupila cestu odpoutávání se od USA, aby došlo k oslabení amerického vlivu v EU a následně Německo a Francie aby mohly převzít veškerou moc nad Evropou, kterou po roce 1945 kontrolovaly dvě mocnosti, USA a SSSR, ale po roce 1989 tento prostor kontrolovaly pouze USA. Emancipace EU, o které mluvil Juncker v Mnichově, tak není ničím jiným než plánem k tomu, jak po porážce SSSR z počátku 90. let odstavit a porazit nyní i USA.

Važení čtenáři, závěrem článku bych rád upozornil na to, že od dnešního dne je náš server Aeronet.cz dostupný na sociální síti VKontakte (VK.com) na adrese zde: https://vk.com/aeronetcz a najdete tam pravidelně upozornění a teasery na naše nové články, jako tomu bylo dosud na Facebooku. Možná jste si všimli, že vpravo nahoře našeho webu zmizela modrá ikona Facebooku a nově je tam ikona VKontakte (pokud tam stále vidíte starou ikonu Facebooku nebo LinkedIN, stiskněte CTRL+F5 pro refresh cache vašeho webového prohlížeče). Náš server odchází z Facebooku, protože nemáme důvod zůstávat tam, kde nás nechtějí. Stáhněte si do svých mobilů aplikaci VKontakte a budete mít i na chytrých mobilech přístup k novinkám AE News jako dosud. Snažíme se Vám všem vyjít maximálně vstříc, abyste mohli na sociálních sítích nadále sdílet své názory a naše články. Stojíme v první linii a bojujeme. Vaše podpora je klíčová a určující.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/jean-claude-juncker-vyzval-v-mnichove-k-federalizaci-evropy-cela-evropska-unie-by-nove-mela-mit-jednotnou-zahranicni-politiku-o-ktere-by-se-hlasovalo-nadpolovicni-vetsinou/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1325 sec,0.0796 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,053kB