Pondělí 09 červenec 2018
Číňané chtějí obnovit Hedvábnou stezku. Pomůže jim učebnice českého autora   
Pridal tk Pondělí 09 červenec 2018 - 17:16:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 1   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Cyrilem a Metodějem na Velké Moravě vytvořená staroslověnština, spolky, podobné mýty, pověsti a tradice – Slované se mohou pochlubit bohatou společnou minulostí. Ale máme něco společného v současnosti, kromě folklorních festivalů? Má slovanský svět budoucnost? Sputnik se zeptal pana docenta Vojtěcha Merunky, jednoho z autorů mezislovanštiny.

Jste předseda Slovanské unie. Jaké má cíle?

Náš spolek založil český spisovatel Alexej Pludek v roce 1992 a svoji tradici i činnost odvozuje od prvního všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1848, kterému předsedal otec národa František Palacký. V současnosti jsme nejstarším zaregistrovaným slovanským spolkem na českém území. Já jsem však původně nebyl členem Slovanské unie z. s. Začínal jsem v Českomoravském slovanském svazu založeném poměrně nedávno v roce 2008 odštěpením od Slovanského výboru České republiky, který zahájil činnost během příprav na oslavy 150 let od prvního všeslovanského sjezdu v Praze v roce 1998. Chtěl bych moc poděkovat svým bývalým kolegům za všechno, co pro mě udělali, když mě a naší skupině pomohli realizovat vlastní záměry v jiné organizaci.

Naše Slovanská unie z. s. je nepolitická kulturní a také odborná organizace, která má písemný souhlas Ministerstva kultury ČR být zastupujícím členem za Českou republiku u mezinárodní organizace Fórum slovanských kultur se sídlem v Lublani ve Slovinsku. Fórum slovanských kultur je jediná mezinárodní slovanská organizace, která nejen spolupracuje s UNESCO a ICOM, ale také má přímou podporu vlád slovanských zemí včetně Ruské federace. V Lublani se účastníme mezinárodního zasedání programové rady, kde sedíme u jednoho stolu se zástupci ministerstev kultury nebo ministerstev zahraničí různých slovanských států. Díky tomu můžeme každoročně pořádat mezinárodní festivaly Dny slovanské kultury s podporou velvyslanectví, ministerstev, musejí, spolků a dalších institucí zúčastněných zemí. Také organizujeme mezinárodní lingvistické konference a vydáváme tištěný i elektronický odborný časopis SLOVJANI.info v mezislovanském jazyku, který je zařazen do mezinárodních databází odborných publikací, například do databáze CEEOL pro humanitní a sociální vědy.

Náš mezinárodní festival Dny slovanské kultury vznikl z aktuální potřeby se atraktivní formou velké mezinárodní akce postupně seznamovat s historickými a především kulturními kořeny všech slovanských zemí, národů a národností. Každým rokem takto na půdě Velké Moravy ve městech Staré Město, Velehrad a Hodonín, a v termínu blízkém květnových dnů svatých Cyrila a Metoděje a oslav slovanské písemnosti, prezentujeme jeden severní a jeden jižní slovanský národ s důrazem na jejich nejvýznamnější památky hmotného i nehmotného dědictví zapsané do UNESCO. Letos jsme například díky našemu srbskému partnerovi a nejstaršímu slovanskému spolku na světě Matice srbské, která nepřetržitě funguje od roku 1832, přivezli knihu Miroslavovo evangelium z 12. století. Je to nejkrásněji ilustrovaná evropská kniha té doby a je zapsaná do srbských památek světového dědictví UNESCO. Kniha byla slavnostně instalována na Velehradu v Muzeu Bible během našeho festivalu, tam zůstane vystavena čtyři měsíce a potom se vrátí do Srbska. Osa sever-jih není zvolena náhodně, je to evropský kulturní most a zdůrazňuje slovanský podíl na naší společné civilizaci, jak o tom například již mluvil první československý prezident T.G. Masaryk. Předloni jsme takto prezentovali slovenskou a slovinskou kulturu, vloni polskou a chorvatskou, letos lužickosrbskou a srbskou, příští rok plánujeme ukrajinskou a bulharskou.

Má vůbec smysl udržovat spolupráci mezi Slovany? Pokud ano, ve kterých sférách?

Ptáte se, jestli má v dnešní době smysl podporovat spolupráci slovanských národů. Jednoznačně ano. Ale bohužel je smutná pravda, že máme nedostatečné mezislovanské vazby v oblasti vědy i kultury. Hlavně mládež. Slovanské elity více spolupracují s neslovanským zahraničím, než s možnými partnery v sousedních slovanských zemích. Pouze se vzájemně občas předvádíme na folklórních festivalech, ale společné mezislovanské projekty nemáme. Slovanský svět potřebuje nový strategický plán, který by jasně pojmenoval nové dlouhodobé cíle, kterých chceme dosáhnout. Na počátku 19. století byla takovým úspěšným strategickým cílem samostatnost, protože tehdy jediným samostatným slovanským státem byla Ruská říše. Tento starý cíl byl úspěšně splněn následkem slovanské kulturní a politické emancipace, která byla dovršena v průběhu 20. století vznikem slovanských států. Dnes bez ohledu na nedávný rozpad SSSR, Jugoslávie a Československa má každý slovanský národ kromě Rusínů a Lužických Srbů svůj vlastní národní stát. Proto dnes Slované nutně potřebují nový strategický cíl, který by byl zaměřený do budoucnosti a odpovídal na nové hrozby a na nové příležitosti.

Jsem přesvědčen, že jedinou možnou mírovou strategií dnešních slovanských národů zachovávající a rozvíjející jejich slovanské kulturní dědictví a identitu je obnova spolupráce navzájem mezi Slovany a také spolupráce Slovanů s ostatními civilizovanými národy světa. Vytvářet nějakou slovanskou alternativu, což prakticky znamená jenom odmítnutí civilizace dnešního světa, by nás mohlo přivést do problémů s celým světem a následné separace a segregace, což by bylo podobné pesimistické prognóze politického vývoje v muslimském světě. V těžkých podmínkách dnešního světa nás Slovany nesmí ovládnout sentiment po idealizované minulosti domnělého ztraceného zlatého věku jako opozice proti dnešnímu „fašistickému a bezbožnému" světu. To by vedlo k ukončení slovanské spoluúčasti na budování civilizace, otevřelo by Pandořinu skříňku konspiračních teorií o globálním spiknutí proti Slovanům a znehodnotili bychom odkaz našich velikánů vědy a techniky (např. Tesla, Mendělejev, Ressel, Korolev, Sklodowska…) a kultury (světově proslulí slovanští spisovatelé, hudební skladatelé a výtvarní umělci).

Náš spolek má základní veřejně dostupný programový dokument s názvem slovanská kulturní diplomacie. Je to získávání sympatizujících spojenců v populaci zahraničních zemí, kteří by znali naši kulturu, jazyk, historii. My děláme festivaly, pořádáme konference a vydáváme odborný tisk, protože potřebujeme mít v zahraničí strategické spojence, lidi informované o naši kultuře a ochotné v době krize ve svých zemích veřejně vystoupit na naši obranu. Například Spojené království už dávno nemá velkou armádu a nejlepší zbraně na světě, ale má strategicky rozmístěné desetitisíce, možná statisíce absolventů svých vysokých škol v nejrůznějších zemích světa. Tito lidé zůstávají po celý svůj život anglofily, příznivci Spojeného království, jejími stoupenci a sympatizanty a Spojené království z toho má obrovský prospěch. Absolvent britské univerzity, který se za pár let po absolutoriu stane ve své zemi manažerem podniku či poslancem či politikem, dává při své práci přirozeně přednost stykům se zemí, v níž vystudoval. Velmi dobře tohle znají například také v Německu, a proto poskytují zvýhodněné podmínky všem zahraničním studentům, kteří jsou ochotni studovat v Německu na vysokých školách v němčině. Podobně ve Francii. V neslovanském zahraničí vědí, jak obrovský prospěch pro jejich zemi z toho plyne, ale my to neděláme. Přitom vzhledem k rozmachu globalizace a širokému rozvoji digitálních hromadných sdělovacích prostředků a sociálních sítí dochází v poslední době k velkému růstu významu kulturní diplomacie jakožto nástroje prosazování zahraničněpolitických zájmů.

Jeden ze způsobů, jak by se dala usnadnit komunikace mezi Slovany, je vynález společného jazyka. Kdy Vás poprvé napadlo vytvořit mezislovanštinu?

Jazyky jsou jeden z mých koníčků od mých asi patnácti let. Posledních osm let spolupracuji s podobnými tvůrci slovanských jazyků. Kromě Čechů k nim patří Holanďan Jan van Steenbergen, vystudovaný lingvista mluvící výtečně polsky, Poláci, Rusové, Ukrajinci, Chorvati, Černohorci, Srbové a Bulhaři. Nás všechny nejvíc ovlivnila práce slovinského kněze a národního buditele Matiji Majara Ziljského z 19. století a jeho kniha «Uzajemni pravopis slavjanski». Ziljski má dokonce hrob v Praze, protože byl profesorem Karlovy univerzity, a v Praze také zemřel. Kdyby tenkrát existoval internet, myslím, že by mezislovanština vznikla už tehdy.

V mládí, mezi patnácti a osmnácti, jsem se učil Esperanto. Už tehdy jsem ale přemýšlel, jak ho jen tak pro sebe vylepšit. Později mě nadchla latina a jako samouk jsem se na ni vrhnul a začal vymýšlet novou latinu, kterou jsem si pojmenoval lingua terrana. Tehdy jsem zjistil, že nejsem v tomhle snažení sám. V té době už začínal fungovat internet a tyhle věci se daly mnohem lépe komunikovat. Zjistil jsem, že existuje mezinárodní komunita a novolatinský jazyk je už hotový a jmenuje se interlingua. Ještě později jsem si začal plnit svůj cíl z mládí naučit se řecky a obrátil jsem se ke staroslověnštině, kde se probudil můj starý zvyk, takže při konstrukci mezislovanštiny jsem měl za sebou již několik předchozích pokusů z konstrukce umělých jazyků a zároveň jsem byl vystudovaný softwarový inženýr znající teorii syntaktické analýzy a konstrukce překladačů, habilitovaný vysokoškolský učitel a doktor v oboru zpracování dat a matematického modelování.

Pokračování zde:

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201807097680720-slovane-cina-mezislovanstina-merunka/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.0802 sec,0.0315 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,084kB