Pondělí 07 říjen 2019
Skandál: Předseda Ústavního soudu nepřímo zpochybnil Gottův morální nárok na pohřeb organizovaný státem!   
Pridal tk Pondělí 07 říjen 2019 - 09:43:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skandál: Předseda Ústavního soudu nepřímo zpochybnil Gottův morální nárok na pohřeb organizovaný státem! Podle jeho názoru si pohřeb se státními poctami zaslouží spíš Vlasta Chramostová, zemřelá disidentka, ale ještě předtím i spolupracovnice StB! Prý to tak nemyslela a ke spolupráci byla donucena, ale potom prý odešla, a to se cení! Datum pohřbu Chramostové navíc může úmyslně a mediálně kolidovat právě s pohřbem Karla Gotta!

Česká republika je zemí pod egidou Židů a židů. Země nedisponuje vlastní suverénní vládou, ale historicky je existence státu umožňována jen díky vlivu židovských skupin a rodin, které si po roce 1989 zprivatizovaly Československo do vlastních rukou. Jako první o tom přinesl svědectví mučený a za komunismu 19 (!) let po kriminálech vězněný politický vězeň a skutečný disident Miroslav Dolejší, když počátkem 90. let publikoval knihu Analýza 17. listopadu. Důsledky tohoto procesu vidíme právě teď v živém přenosu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský totiž dnes vydal oficiální prohlášení, jehož slovesná stavba obsahuje natolik skandální obrat, že to prostě překračuje všechny meze. Ve věku 93 let totiž zemřela bývalá herečka a disidentka Vlasta Chramostová a Pavel Rychetský uvedl: “Pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová!” a s tímto postojem uvedl i rozhovor pro Český rozhlas.

Výrok předsedy Ústavního soudu se rázem stal nejvýbušnějším materiálem dnešního dne, protože ta věta de facto nepřímo naznačuje a říká, že Karel Gott nemá morální kredit, aby bez veškerých pochybností měl nárok na státní pohřeb, resp. pohřeb, resp. na pohřeb se státními poctami, ale Vlasta Chramostová prý jednoznačně tento nárok má, u ní prostě o tom není pochyb, na rozdíl právě od Karla Gotta. Přesně takhle ta věta působí a je zamýšlena, přesně toto si lidé z toho odvodí v podvědomí, že takto přesně to je myšleno. Vlasta Chramostová se přátelila s Pavlem Rychetský, je to skupina lidí, kteří po revoluci 1989 se uchopili v ČR řídících procesů, nejen v oblasti legislativy, ale právě i v oblasti kultury. Historie Vlasty Chramostové je přitom ukázkou neuvěřitelné licoměrnosti.

Karel Gott prý nemá morální kredit na pohřeb se stáními poctami, rozhodně ne takový, jaký má herečka, která podepsala spolupráci s StB

Jistě jste nezapomněli, jak Havlisté neustále útočí na Andreje Babiše, že prý byl někdy v době v 80. letech spolupracovníkem StB, jaké je to zlo, že máme takového premiéra a kdesi cosi. Jenže, Vlasta Chramostová v roce 1957 podepsala spolupráci s StB pod krycím jménem “Klára” a tajná bezpečnost ji vedla ve svých svazcích až do roku 1989 v celkem ve 3 oddílech, z nichž oddíl svazků speciálního vyhrazení “S” spadal pod sovětskou rezidenturu KGB v Praze, její složka pro sovětskou rozvědku měla krycí název “Tанцовщица”, v překladu “Tanečnice”.
Tuto informaci jsme získali spolu s informacemi o Václavu Havlovi již před časem. Veškeré operativní záznamy o Vlastě Chramostové zmizely a byly zlikvidovány v listopadu a počátkem prosince 1989 během hromadného spalování spisů StB, které nařídil generál Alois Lorenc. Proč a z jakého důvodu se o Vlastu Chramostovou zajímala KGB, to se můžeme jenom dohadovat, ale mohlo to být ze stejného důvodu, jako se KGB zajímala o Václava Havla, kterého pražská rezidentura KGB vedla v oddílu “S” pod krycím jménem “Xудожник” (Umělec) s označením “K1” pro identifikaci skupiny pro účely sovětské operace “Golgota”.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/224546791

To byl plán KGB ve spolupráci s Rothschildy na svržení dělnických vlád ve Východním bloku v čele s rozvratem SSSR a převedením státních zdrojů dělnických zemí do soukromých rukou židovského kapitálu Domu Sion, který v Evropě je zastupován Domem Rothschild. Proto veškeré zlato ze všech státních bank východního bloku se po roce 1989 přesunulo do Londýna.

Skutečným disidentem byl Miroslav Dolejší, který odhalil listopadový proces přesunu moci z dělnických rukou do rukou židů mezinárodního sionismu

K1 znamenalo “Kоманда 1” ve smyslu “Oddíl 1” a toto označení bylo používáno pro sjednocení skupiny osob, které tvoří společný operativní tým. Vlasta Chramostová měla velice blízko k židovským rodinám, které stály za realizací projektu KGB na odstranění Husákova režimu a dosazení lidí k moci, kteří umožní proces převedení veškerého majetku ČSSR a výkonné moci do rukou sionistického řízení, které tehdy operovalo z Londýna. Právě proto se k moci v ČSSR po roce 1989 dostaly pouze rodiny a lidé v příbuzenských vztazích k těmto rodinám, které mají židovský původ.

Práce Miroslava Dolejšího byla klíčová v tom, že jako první odhalil tyto zásadní souvislosti a informoval o nich i Karla Kryla, který ve zděšení a zklamání zlomil nad vývojem v zemi hůl a v roce 1993 se vrátil zpátky do Německa, do emigrace. O rok později zemřel na srdeční infarkt. Zemřel ve svých 49 letech. Karel Kryl totiž chystal napsat autobiografii o svém exilu a více se v knize rozepsat o disentu v Německu a v Československu. Někteří lidé v Krylově okolí proto po jeho smrti spekulovali, že jeho srdeční infarkt se někomu velmi mohl hodit, bůhví, co by v té knize vyplavalo na povrch.

Dvojí metr na spolupráci s StB je ukázkou licoměrnosti Havlistů. Spolupráce Chramostové s StB nevadila, v případě Babiše je to ale důvodu k odsouzení a opovržení

Proto je neuvěřitelné, že když neprokázaná spolupráce Andreje Babiše s komunistickou StB je pro Havlisty problém, ale ověřená a přiznaná spolupráce Vlasty Chramostové s StB od roku 1957 je omlouvána jako vynucená, neškodná, omluvitelná a zdůvodnitelná. Nikdo ovšem neomlouvá Andreje Babiše, který měl v rodině celkem 3 emigračky a StB zcela logicky mohla na Andreje Babiše tlačit ke spolupráci. Je to naprosto logické a bez ohledu na to, jestli tedy Andrej Babiš spolupracoval vědomě a dobrovolně pod označením “Bureš”, anebo spolupracoval s donucením, anebo nespolupracoval, ale StB ho stejně vedla v seznamech, tak bez ohledu na toto bychom se mohli ptát, proč tedy Havlisté neměří stejným metrem i Andreji Babišovi? Vlasta Chramostová mohla spolupracovat s StB, ale nic to prý neznamenalo, avšak dosud nepotvrzená a vědomá spolupráce Andreje Babiše byla zlem, které diskvalifikuje premiéra ze všech funkcí?

Takže, jaký signál to vysílá do světa? No přece ten, že bývalá spolupracovnice StB a později disidentka, vedená ve svazcích StB a v oddílech evidence pražské rezidentury KGB bude mít pohřeb se státními poctami, jak už dnes uvedla česká vláda. Takže, dámy a pánové, v České republice se pořádají státní pohřby pro bývalé spolupracovníky StB, zatímco předseda Ústavního soudu má tu drzost zpochybňovat v náznacích morální nárok Karla Gotta na státní pohřeb, protože on přece podepsal tu zlou Antichartu, zatímco Vlasta Chramostová podepsala Chartu 77, přestože v té době prokazatelně byla v evidenci StB a KGB. Ty vole, tohle je možné jenom v zemí, kterou řídí Židé. A víte proč? Protože taková drzost vůči občanům se nedá nazvat nijak jinak, než hebrejským slovem (původem z Jidiš) pro nehoráznou drzost, tedy chucpe. Národ gójů, který miloval Karla Gotta, bude dost možná překvapen, že pohřeb “Zlatého slavíka” překryje pohřeb “Tanečnice”.

Pohřeb herečky bude využit k zastínění rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně

Tyto obavy jsou zcela reálné, protože do tohoto okamžiku, kdy je psán tento článek, tak ještě není jisté, kdy bude mít Vlasta Chramostová pohřeb. Pokud by pohřeb kolidoval s pátkem nebo sobotou, potom teoreticky hrozí, že úmrtí bývalé herečky bude zneužito médii k morálnímu porovnávání Vlasty Chramostové s Karlem Gottem, bude vyzdvihován její profil mučednice, v kontrastu s tím “problematickým” Karlem Gottem, který se podepsal pod Antichartu, stejně jako drtivá většina tehdejších herců, umělců a kulturní fronty obecně. Dokonce je možné očekávat, že Česka televize záměrně omezí přenosy z pietního aktu na Žofíně v pátek a věnuje přenosy raději Vlastě Chramostové a její památce v Národním divadle, kde prý bude probíhat pietní rozloučení.

Možná jste již zaregistrovali snahu o diskreditaci Karla Gotta, že prý se jmenoval vlastním jménem Gottar. To je dezinformace, kterou rozšířil Český rozhlas International a jedná se a fake news. Otec Karla Gotta se stejným křestním jménem se narodil v roce 1911 v Plzni a nikde není žádná zmínka o žádném Gottarovi. Tato informace se objevila v roce 2009 při oslavách Gottových 70. narozenin, ale pouze na německé mutaci Českého rozhlasu, odkud informaci převzala další německá média. Toto není jediný fake news o Karlu Gottovi. Už delší čas se šíří informace, že Gottovy rodiče se měli jmenovat “Gottlieb”, což mělo být německé jméno používané za Protektorátu, což je opět nepodložené a dokonce velmi nebezpečné, protože Gottlieb je typické židovské jméno, které by za okupace a Protektorátu nebezpečně na Gottovu rodinu přitahovalo pozornost Gestapa.

Uctívání Charty 77 je uctíváním privatizace a rozkradení Československa

Všechny tyto informace jsou samozřejmě podvrhy, protože pro ně zkrátka nikde nejsou důkazy, záznamy v matrikách a rodných listech všude uvádí “Gott” a je zjevné, že Karel Gott vadí i po smrti, možná o to více, protože z Karla Gotta se stane lidový světec a symbol.

Větší symbol než z neuznaného dramatika z buržoazní prvorepublikové rodiny nebo z herečky, která jistě byla ve své profesi skvělá, ale její odkaz se s tím Gottovým nemůže rovnat. Jak se ukazuje, nakonec nemusíte být nejlepší zpěvák, nebo nejlepší herečka, protože pro pohřeb se státními poctami vám stačilo podepsat Chartu, dokument sepsaný členy židovských rodin v Československu. Ocitujme si pro jistotu slova Miroslava Dolejšího z jeho knihy Analýza 17. listopadu:

Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí, jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky (zájmové a finanční nevyjímaje). Jsou to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových – Müllerových – Tesařových, Němcových, Paloušových, Bednářových, Kynclových, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, Šternových-Kantůrkových, Freundových, Tominových, Korčišových, Paynových, Kocábových, Placákových, Princových, atd. Všechny tyto více nebo méně rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci, a židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.

Nikdo se proto nemůže divit, že v České republice, v zemi pod židovskou egidou, státní orgány pořádají pohřby pro signatáře židovské Charty 77 a naopak zpochybňují nároky na státní pohřby pro zpěváky, kteří podepsali Antichartu proti této židovské Chartě. Proto najednou po smrti Karla Gotta, který odhaloval nejvyšší židovské procesy řízení ve světě, začínají takové útoky proti jeho památce a odkazu. A garantuji vám, že tito Havlisté a chartisté seskupení okolo odkazu židovské Charty 77 udělají vše proto, aby zastínili a umenšili význam, památku a mediální dopad pohřbu a vzpomínky na Karla Gotta.

Nebude v zemi pod židovskou egidou dovoleno příliš blahořečit odkaz zpěváka, který vybudoval svůj vliv skrze zpívanou cestu k lidským srdcím a nikoliv podpisem nějaké židovské a zednářské charty. Václav Havel jako disident před rokem 1989 nikdy nejezdil v jiných autech než ze západu, a to prý byl chudý, trýzněný a trpící disident. Chucpe! Vlasta Chramostová jistě byla dobrá herečka, ale podepsala spolupráci s StB. A také byla disident. A dokonce v roce 1962 vstoupila do KSČ! Po srpnu 1968 ale zase vystoupila. Stejně jako vystoupila ze spolupráce s StB? Chucpe!

Karel Gott nic StB nepodepsal, disidentem nikdy nebyl, nikdy nevstoupil do KSČ, ale lidem dal více, než Havel, Chramostová a celá Charta 77 dohromady. Takže, kdo si zaslouží státní pocty a pohřeb více, pane Rychetský? Co to na nás zkoušíte za chucpe? Člověk, který nikdy nepodepsal spolupráci, nikdy nebyl ve straně, nikdy nebyl disident, jenom rozdával radost, nebo žena, která byla u StB, a potom vystoupila, která vstoupila do KSČ a potom vystoupila, a nakonec podepsala Chartu? Tohle je ukázka toho, jak to dopadne, když národ nemá vládu svých srdcí, ale vládne mu skupina, která oslavuje lidi napojené na židovskou a zednářskou Chartu 77.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/skandal-predseda-ustavniho-soudu-neprimo-zpochybnil-gottuv-moralni-narok-na-pohreb-organizovany-statem-podle-jeho-nazoru-si-pohreb-se-statnimi-poctami-zaslouzi-spis-vlasta-chramostova-zemrela/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1330 sec,0.0412 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,226kB