Čtvrtek 07 listopad 2019
Berlín zakázal Original play, podivnou výchovnou metodu ve školkách a na 1. stupni základních škol, při které se děti objímají s cizími lidmi, jenž je pro změnu osahávají!   
Pridal tk Čtvrtek 07 listopad 2019 - 06:54:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Berlín zakázal Original play, podivnou výchovnou metodu ve školkách a na 1. stupni základních škol, při které se děti objímají s cizími lidmi, jenž je pro změnu osahávají! Metoda pochází z USA a UNICEF ji prý podporuje, napomáhá prý navazování citových vztahů mezi různými lidmi a kulturami! Ve skutečnosti jde ale o brutální útok globalistů s pedofilním podtextem na vnitřní kruh rodiny, kde tělesný kontakt je nejtěsnější vyhrazenou formou důvěry a kontaktu dítěte s rodičem!

Politikům a zastupitelům na radnici v Berlíně došla trpělivost a s okamžitou platností zakázali v mateřských školách a rovněž v základních školách na 1. stupni provozování výchovné metody Orignal play, jenž spočívá v tělesném kontaktu, zápasení a rovněž objímaní se nezletilých dětí s cizími dospělými lidmi. Podle berlínské radnice má totiž tato výchovná metoda znaky pedofilie a rodiče se bouří a tlačí na politiky, aby razantně zasáhli. Nutno dodat, že tato metoda pochází z USA a vytvořil ji Dr. Fred Donaldson a tvrdí, že metodu podporuje i UNICEF jako prevenci proti násilí. Velice mně ale překvapilo, že by metoda s podporou UNICEFu byla ve sluníčkářském a silně globalisticky řízeném Berlíně zakazována. K zákazu totiž hned po Berlínu přistoupila i celá země Braniborsko, a to už je opravdu síla. Takže, k čemu došlo?

Přestože metodu výchovy vymyslel Američan Fred Donaldson, celá nadace operuje pouze a výhradně na území Evropské unie a tzv. Evropského ekonomického prostoru. Výchovnou metodu zastřešuje, propaguje a organizuje nadace International Foundation for Original Play, která ovšem nemá s UNICEF naprosto nic společného. Nejde dokonce ani o nadaci, ale o obyčejnou neziskovku založenou v roce 2018 v Polsku a šéfkou nadace je Jolanta Graczykowska, která jako jediná má autorizaci prezentovat výchovnou metodu v Evropě, která prý již existuje od roku 2002, jak se uvádí na webu organizace, web má navíc evropskou doménu. Při pohledu na webové stránky však narazíme na několik podivností a nesrovnalostí.

Polská neziskovka s americkým doktorem, kterou prý podporuje UNICEF

V první řadě jde o tvrzení, že výchovnou metodu podporuje UNICEF. Pokud by to byla pravda, na webu Original Play by to bylo zmíněno, jenže nic takového tam není. Na celém webu nikde nenajdeme ani jedno logo UNICEF, žádný odkaz na UNICEF, žádné dobrozdání od představitelů nebi pracovníků UNICEF, prostě nikde nic. Dalším problémem je, že webová stránka postrádá nezbytné náležitosti provozu neziskové organizace.

Jednak to jsou odkazy na výroční zprávy, a současně to je i seznam dárců a sponzorů neziskovky, kteří by měli na webu svá loga, odkazy atd. Na webu ovšem nic není, ani výroční zprávy, ani seznam dárců a sponzorů, vůbec nic. Celé to spíše připomíná dobrovolnický projekt než nadaci. Web obsahuje pouze seznamy spolupracovníků nadace v evropských zemích, kde organizace funguje a provozuje své workshopy, a kde propagují metodu zápasení a objímaní se s dětmi. Nadace uvádí, že působí v těchto evropských zemích:

•Polsko
•Rakousko
•Německo
•Švýcarsko
•Holandsko
•Švédsko
•Řecko
•Česká republika

Pokud jde o Českou republiku, tak nadaci a její program reprezentuje jediná osoba, jistý Martin Ledvinka, který je na webu uveden, že je v roli “učně” v rámci tréninkového programu. V české mutaci webu se uvádí, že… Original Play hledá cestu k zlepšení vztahů mezi jednotlivci i skupinami nahrazením agrese a násilí mezi lidmi ohleduplností a láskou. Snaží se dopřát každému dítěti zážitek bezpečí a lásky. Program Original Play je výsledkem více než čtyřicetiletého výzkumu hry a herního chování dětí, dospělých a volně žijících zvířat, který provádí O. Fred Donaldson, PhD. Fred poprvé popsal Original Play ve své knize z roku 1997: “Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging”. Další prohloubení teorie Original Play rozpracoval Fred v roce 2017 v knize: “Playing For Real: Re-Playing The Game of Life”. V Česku podle informací projekt vyzkoušela i Waldorfská škola, ale zjevně potichu s tím skončila. Níže máte video ukázku z lekce Original play z blíže neurčené africké země.Troufám si tvrdit, že najednou už chápu, proč radní v Berlíně a další dupli na brzdu, protože je zjevné, že za touto nadací nestojí UNICEF ani náhodou a mám dost velké pochybnosti, jestli se opravdu jedná o klasickou NGO organizaci, protože této nadaci chybí všechny atributy neziskovky. Na webu je uvedeno, že dozorčí radu neziskovky tvoří Fred Donaldson jako autor metody a Jolanta Graczykowska jako v roli jednatelky. Nikde nejsou výroční zprávy, nikde nejsou žádné odkazy na UNICEF, nikde nejsou žádné seznamy dárců a sponzorů, takže není jasné, kdo vlastně tuto polskou neziskovku financuje, a jestli vůbec ji někdo financuje, protože to spíš vypadá jako projekt dobrovolníků, kteří se pro něco nadchli.

Neziskovka překročila rubikon a začala nahrazovat dětem jejich vnitřní kruh v rodině

Problém je v tom, že se nadchli pro velice podivné praktiky fyzického kontaktu s cizími dětmi, přičemž se odvolávají na výzkum Dr. Freda Donaldsona a jeho dvě výše zmíněné knihy. Berlín totiž podle všeho zjistil, že UNICEF za neziskovkou rozhodně nestojí a nemají za sebou žádné garanty a významné sponzory. Celé to prostě nezaujatému pozorovateli připomíná organizované osahávání cizích dětí, s prominutím. Mohli bychom tady teď spustit řev, že se jedná o organizovanou výuku pedofilie, že neziskovky už zašly opravdu za čáru myslitelného, jenže ono je to mnohem hrozivější. Objímání se dospělých s dětmi je totiž naprosto klíčové pro výchovu a vývoj dítěte, je to navazování důvěry a kontaktu, jenže nesmí to probíhat s cizími lidmi, ale jedině a výhradně v rodině. A to je ten hlavní průser, který zde nastává.

Tohle, co předvádí polská neziskovka jako nějaké novum z výzkumu amerického doktora, je ve skutečnosti naprostá přirozenost, která ovšem patří do rodiny, do vnitřního kruhu. Nikdo se nesmí dotýkat vašeho dítěte, to smí jenom máma a táta. Tyto hry s dětmi, zápasení, objímání, ježdění dětí na zádech rodiče, to jsou tělesné mechanismy, které ukotvují vybudování toho nejpevnějšího pouta, které existuje, a to je pouto rodiny. Pokud neziskovka začne učit děti ve školkách, jak se objímat s cizímu lidmi, tak tím dojde k likvidaci a k rozbití vnitřního kruhu rodiny. To je typická práce globalistů a neziskovka tak jednoznačně razí globalistické teze proti tradiční rodině. Můžou totiž nastat dvě situace, z nichž jedna je děsivější než druhá.

Pokus o nahrazení vnitřního kruhu tradiční rodiny jiným kruhem je fatální omyl neziskových organizací, o tohle totiž globalisté rozhodně neusilují

Dítě buď ztratí nedůvěru k cizím lidem a bude věřit každému, bude každého člověka v životě považovat za přítele k objímání, což se pro dítě později v dospělosti stane vražedné a zničující (indukce autogenocidy), anebo půjde o druhý případ, kdy dítě doma v rodině nikdy takovou lásku nepoznalo, jaké se mu dostalo na workshopech a seminářích neziskovky, kde úplně cizí paní začne dítě najednou láskyplně objímat. Takové dítě najednou pochopí, že rodina je odporné místo, kde žádné takové pocity a objímání nikdy nezažilo. Ať tedy nastane první nebo druhá varianta, v obou případech se jedná o útok na vnitřní kruh rodiny, bez ohledu na to, jestli ten kruh v dané rodině funguje, anebo je nefunkční. Obávám se, že neziskovka z Polska překročila rubikon, protože objímání cizích dětí, ať je myšleno dobře nebo s postranními úmysly, je přímý a frontální útok proti tradiční rodině a proti jejímu vnitřnímu kruhu.

Pokud by neziskovka školila rodiče, jak si mají hrát s vlastními dětmi, jak s nimi mají upevňovat rodinné pouto, potom bychom neziskovce zatleskali. Jenže tohle, to je proces vycházející doslova od satana, je to proces kradení duše dítěte, aby přimklo k cizím lidem a zpřetrhalo pouto vnitřního kruhu s rodinou. Globalisté ale přesto a navíc už zcela zjevně s touto nadací nechtějí mít nic společného a je mi celkem jasné, z jakého důvodu. Přestože si neziskovka myslí, že dělá totéž, co dělají globalisté, není to totéž.

V rámci sionistické globalizace je usilováno o to, aby mládež byla převychována k odporu vnitřního kruhu, nikoliv k vytváření jiného vnitřního kruhu, kterým se dítě obrní v dospělosti. Přesně z tohoto důvodu nechce UNICEF s touto neziskovkou nic mít, protože to jde přímo proti konceptu řízení na 1. prioritě. Pokud dítě zpřetrhá vnitřní kruh s rodinou a vytvoří si jiný kruh, např. s cizím člověkem, tak ve výsledku tím globalisté nic nezískají, vznikne tím totiž nevlastní vnitřní kruh dítěte, tedy nový vnitřní kruh, který dítě utvoří k jinému člověku. A ten člověk je novou autoritou a novou rodinou s novým vnitřním kruhem. A to globalisty děsí.

Nové dítě má podle globalistů uctívat pouze kruh světové globalizace, už žádné vnitřní kruhy nebudou žádoucí

Teď si možná řeknete, že v čem je problém, vždyť dítě bude pod kontrolou globalistů a bude vytvářet kruhy s cizími lidmi s globalistickým ukotvením. No, jenže v tom je právě ten všeobecně rozšířený omyl, o co vlastně usilují globalisté na 1. prioritě. Jejich cílem je rozbít vnitřní kruh rodiny, aby syn a dcera přestali uctívat matku a otce, jenže není cílem globalistů, aby tyto děti odcizené svým rodičům uctívaly jiné rodiče a vytvářely si k nim nový náhradní vnitřní kruh. To by se totiž globalisté dostali z bláta do louže. Globalisté proto usilují o naprosté zničení a eliminaci vnitřního kruhu rodiny, jakékoliv rodiny, vlastní nebo cizí, a to jednou provždy. A nejen vnitřního kruhu, ale usilují o kompletní zničení všech 3 kruhů v národě. Rodinný kruh má zmizet a nové dítě má uctívat jen globalizaci, tedy obrazně řečeno kruh globalizace, což je mamutí 4. kruh z pohledu rodiny.

Rodina má celkem 3 kruhy, vnitřní kruh uvnitř rodiny, vnější kruh životního prostoru rodiny v místě bydliště a kruh národa ztělesněného státem a jeho znaky, jako je vlajka, jazyk, kultura, měna a obrana. A právě nad těmito 3 kruhy je nyní sionisty budován ještě jeden kruhu, mistrovské a hrůzostrašné dílo světového sionismu, kruh globalizace. A právě k tomuto kruhu se mají upnout děti Nového světového řádu. To je cílem globalistů. Proto je mi naprosto jasné, proč globalisté v neomarxistickém Berlíně skočili tomuto projektu po krku, protože jim vadí úplně stejně, jako vadí nám na alternativě. Tato nadace a neziskovka tak paradoxně vadí nejen nám, ale i globalčikům. A naivní Němci si myslí, že jejich politici dostali v Berlíně rozum a konečně začali bránit jejich rodiny a vnitřní kruh. Bože, taková naivita. UNICEF buduje 4. kruh a nikoliv projekty náhrady jednoho vnitřního kruhu za jiný. Tato drobnost zjevně činitelům polské neziskovky unikla. A nejen jim.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1430 sec,0.0561 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,384kB