Čtvrtek 18 únor 2021
Ministr školství ČR začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování!   
Pridal tk Čtvrtek 18 únor 2021 - 07:57:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr školství ČR začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování! Děti budou doma a bez online výuky! A může to být ještě horší, v ČR hrozí ustanovení trvalého výjimečného a nouzového stavu po přijetí Pandemického zákona! Ministr vnitra by získal pravomoci na úrovni Augusto Pinocheta v Chile! Lubomír Volný bije na poplach, totalita přichází pod rouškou ochrany zdraví, ale jinak jitra jsou v kotlině Mah’ralu mrazivě tichá!

Rok 2021 je rokem budování Brave New World a globalisté se nezastaví. Pokud sledujeme procesy řízení, tak si všímáme symptomatického jevu ve všech zemích tzv. bílé civilizace, kdy jednotlivé národní vlády terorizují své obyvatelstvo do takové míry, jako kdyby nešlo o vlády z lidu, ale o vlády nepřátelské, okupační, dosazené nepřítelem lidu atd. Tento proces vyvolává v obyvatelstvu naprostý chaos, kdy lidé jsou vrženi do nové a neznámé situace, kdy vlastní vláda likviduje dobrovolně své vlastní hnízdo, likviduje ekonomiku, živnostníky, podnikatelský sektor, společenské vztahy, prostě úplně všechno.

Na obyvatelstvu probíhají procesy řízení jako na okupovaných územích nepřítelem, jako v koncentračním táboře, jako v nějakém bizarním temném snu, kdy logika umřela, zdravý rozum šel v průvodu za rakví za ní a když se vracel domů, někdo mu podřízl hrdlo před domem. Logika a zdravý rozum zmizely a k moci nastoupila dvojice sester, propaganda a hysterie, kterým ale zpoza závěsu ze zákulisí radí globální teror. Ve skutečnosti všechno to, co právě okolo sebe vidíte a zažíváte, je právě onou globalistickou šachovou koncovkou zvanou End Game.

Vláda ČR se začíná podobat okupační správě, která pohlíží na české obyvatelstvo a české děti jako na dobytek, který je potřeba značkovat, testovat a ohradníkem omezovat

Obyvatelstvo je terorizováno vlastními vládami, které se chovají jako Gestapo a jako cizí protektorátní správa, která pohrdá lidem, občany a jejich lidskými a občanskými právy. Na občany je pohlíženo jako na dobytek, který je potřeba ocejchovat, označkovat, kdo je kdo, kdo je jaká kráva, kdo je jaký vůl, každý musí dostat číslo a evidenci, visačku na ucho, appku do mobilu, nebo čip pod kůži. Obyvatelstvo je eliminováno na dobytek, ke kterému se vláda chová podobně. A dobytek, na rozdíl od občanů, nemá žádná práva, to si pamatujte. Celoplošné testy, strkání špejlí do nosu tak často a tolikrát, až lidé dostávají záněty nosohltanu, krvácení, komplikované infekce sliznice či přímo záněty hematoencefalické blány oddělující nosohltan od mozkového kmene.

Teror na obyvatelstvu má jediný účel, zpacifikovat veškerý odpor a zbavit jej veškerých lidských práv a svobod tak, aby se nebránil, neprotestoval, nedemonstroval, neprováděl povstání a revoluce proti zavádění totalitních zákonů. A přesto jen malé skupině obyvatel dojde, že to už dávno nejsou národní vlády, které své občany takto terorizují a zbavují práv a svobod. Jsou to marionety nepřítele, tyrani lidu a národů, marionety světové globalizace, poskoci Domu Sion, kteří dostali befel, dostali příkaz na likvidaci zbytků demokracie a práv občanů. A tento brutální proces vedený proti lidu jedná bez skrupulí a míří i proti těm nejmenším, proti malým dětem v rolích školáků.

Školy mají na příkaz ministra dvakrát týdně všem dětem strkat špejle do nosů, kdo odmítne špejli, bude ze školy vyhozen a bude se učit “offline” doma

Dosazený a úmyslně neříkám “český” ministr školství Robert Plaga totiž ve středu začal vyhrožovat malým český školákům a hlavně jejich rodičům, že pokud se děti odmítnou od března testovat špejlemi a antigenními testy, nebudou se moci účastnit výuky a budou muset zůstat doma, přičemž nebudou se moci vzdělávat ani online přes internet, protože tato výuka otevřením škol od příštího týdne přestane být poskytována, resp. nebude mandatorní, jako to bylo dosud a školy prostě budou moci online výuku ukončit. Ministr školství doslova uvedl, že děti zůstanou doma “offline” a budou se muset učit samy, což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože každé dítě podléhá povinné školní docházce, a pokud dítě není ve škole, anebo v online výuce, je to automaticky absence.

Jedinou výjimkou by bylo distanční vzdělávání, dálkové studium, o které ale rodiče logicky musí požádat, škola to musí schválit a rodiče musí zajistit výuku vlastními silami, rodiče tak musí převzít roli učitele a zajistit domácí vzdělávání. A to je naprosto vyloučené realizovat u desítek a stovek tisíc dětí, které nepodstoupí dvakrát týdně odpornou “špejlovačku”, kterou navíc si mají děti provádět samy na sobě, a to za dozoru učitelů ve školních jídelnách, případně v tělocvičnách, podle aktuální dispozice dané školy.

Ředitelé škol jsou mezi dvěma mlýnskými kameny, právníci je varují, že ředitelům dokonce hrozí trestní stíhání, pokud dětem odepřou přístup do škol kvůli odmítnutí testů

Právník nám k tomu řekl následující právní posudek, a dobře poslouchejte. Strkání špejlí dvakrát týdně do nosu povede ke zraněním dětí, k úrazům, ke krvácení z nosu atd. Ministerstvo školství i samotné školy se chtějí vyhnout žalobám, takže bylo vymyšleno, že výtěry si budou děti dělat samy, aby nesly zodpovědnost za své případné poškození. Máme v redakci právní posudek z jedné základní školy v Českých Budějovicích, který nám postoupil jeden ze zaměstnanců školy.

V tomto posudku se právnická kancelář vyjadřuje k dotazům ředitele školy, kde se ptá na důsledky právní zodpovědnosti, pokud učitel při výtěru nosu dítěte způsobí nezletilému zranění, poškození sliznice, krvácení z nosu, infekci, bolesti hlavy, alergickou reakci, či jiný problém, který povede např. k hospitalizaci dítěte. Právní kancelář na to řediteli odpovídá, že za dítě během školní výuky v budově školy zodpovídá škola, bez ohledu na to, jestli si dítě provádí test v nosu samo, anebo zákrok na dítěti provádí učitel nebo personál školy.

V tomto rozdíl není, ale je zásadní rozdíl v tom, že když se dítě zraní samo špejlí v nosu, zodpovědnost školy je splněna poskytnutím první pomoci a zavoláním sanitky. Pokud by ovšem zranění způsobil učitel, jednalo by se o trestný čin ublížení na zdraví svěřené osoby, plus by padlo obvinění ublížení na zdraví z nedbalosti. Jenže, tam by to nemuselo skončit. Výtěr z nosu je zdravotní zákrok, který v podstatě může provádět jen lékař, a pokud jde o zákrok na nezletilé osobě, musí s tím souhlasit zákonný zástupce, tedy rodič.

Posudek v závěru uvádí, že zasunování předmětů do nosu musí provádět samy děti, bez aktivního zásahu ruky třetí osoby, a tato činnost dětí musí být monitorována zaměstnanci školy, přičemž rodiče musí vydat souhlas. Pokud cokoliv z tohoto bude chybět, právní kancelář doporučuje řediteli neprovádět testování dětí vůbec a obrátit se na zdravotnické zařízení, aby výtěry dětí probíhaly v nich, ovšem opět za souhlasu rodičů. Posudek, kterým naše redakce disponuje v důvěrném režimu, neřeší otázku situace, kdy rodiče odmítnou nechat své děti dvakrát týdně testovat špejlemi.

Ministr školství se podle všeho pohybuje na hraně trestní odpovědnosti, podmiňování školní výuky podstoupením testu je v ČR v rozporu s Ústavou a její Listinou

Jednotliví ředitelé škol mají opravdu velké obavy a strach z tohoto projektu, protože školy nejsou zdravotnickými zařízeními a nepracuje v nich zdravotnicky vyškolený personál. Škola navíc musí mít souhlas rodičů se všemi zdravotnickými úkony na jejich dětech. A pokud rodič odmítne nechat dítě testovat, škola mu nemůže zabránit v chození do školy, protože je to v rozporu s Ústavou České republiky. Výrok ministra školství o tom, že netestované děti zůstanou bez online výuky doma, že se budou nějak zvláštně a partyzánsky učit samy, je nejen naprosto iluzorní, ale zakládá navíc spáchání trestného činu, neboť je to odpírání přístupu ke vzdělání, které je zakotvené právě v Ústavě. Nejprve si řekněme, co vlastně Ústava v této věci říká:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Článek 33

(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.


Znění české Ústavy je jasné a není v ní nic uvedeno o podmiňování vstupu do škol a výuky podstoupením antigenního testování. Kdokoliv v ČR prohlašuje, že netestované dítě nebude smět do školy, na což má dítě ústavní nárok a právo, dopouští se trestného činu odpírání vzdělání, což je v rozporu nejen s Ústavou, ale i s Chartou lidských práv. Náš právník doporučuje rodičům následující právní postup, který je potřeba dodržet.

Rodič musí písemně a prokazatelným způsobem, tedy klidně i elektronicky emailem, který je škole známý, že jde o email daného rodiče, zaslat škole oznámení o tom, že rodič odmítá a nepovoluje, aby jeho dítě bylo testováno antigenními testy, a že dítě bude chodit do školy bez podstupování těchto testů. V emailu je potřeba počkat na vyjádření školy. Jakmile se škola vyjádří a oznámí, že dítě nebude vpuštěno do výuky a do třídy, pokud nebude mít test, je potřeba provést následující krok. V první den nástupu do školy, tedy podle předpokladů na počátku března, musí přijít rodič s dítětem do školy a aktivně se musí pokusit dítě do školy dostat.

Rodiče netestovaných dětí musí postupovat podle rady našeho právníka, je potřeba zaznamenat spáchání trestného činu ze strany školy v den nástupu dítěte do školy na počátku března

Právník navrhuje vytvořit kamerový záznam, postačí záznam z mobilního telefonu pro důkazní řízení. Pokud některý ze zaměstnanců školy začne dítěti bránit ve vstupu do školy nebo do třídy, je potřeba zjistit totožnost osoby, kdo to je. Tato osoba se totiž tím okamžikem dopouští trestného činu odpírání přístupu k rovnému vzdělávání, které je garantováno v Ústavě.

Nepoužívejte násilí a nesnažte se dítě dostat do třídy násilím, pouze vše zdokumentujte na mobil a úplně ideální je přivést si s sebou svědka, třetí osobu, ideálně právníka, ale není to podmínka. Jakmile je vám aktivně zabráněno vstupu do školy či do třídy, zavolejte hlídku Policie ČR, aby sepsala na místě protokol o incidentu. Policie zadokumentuje osobu, která odepřela dítěti ústavní právo a zabránila dítěti ve vstupu do třídy ke vzděláni, na místě policie posoudí situaci a na základě posouzení může nebo nemusí dojít k příkazu policie, aby dotyčná osoba ukončila protiprávní jednání a umožnila dítěti vstup do třídy.

Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. Tato věta, či podobně formulovaná věta z policejního protokolu je klíčová pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů. Důležité je, aby existoval policejní protokol o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí vás na OSPOD, a přitom ve skutečnosti to bylo tak, že školník dítě vyhodil ze dveří, ale škola bude tvrdit, že dítě do školy nepřišlo.

Policejní protokol tak bude důkazem o překážce ve výuce dítěte na straně školy. Škola tak bude buďto povinna dítě do třídy pustit, anebo bude povinna dítěti nadále a vlastním nákladem poskytovat online vzdělávání, a to právě z důvodu překážky na straně školy, která má od ministerstva, tedy nadřízeného orgánu, přikázáno nevpouštět do tříd netestované děti. Je naprosto jasné, že tyto případy skončí nakonec u Ústavního soudu, a dost možná u mezinárodních soudů, poznamenává náš právník.

VIDEO: Babišova vláda se snaží ve sněmovně znovu protlačit Hamáčkův Pandemický zákon z jara loňského roku, který by udělil ministrovi zdravotnictví pravomoci na úrovni diktátora

Takový monstrózní nástup totality nemůže trvat dlouho, řeknete si. Jakmile skončí nouzový stav, všechno se vrátí do normálu, říkají lidé s naivním uvažováním, kteří tvoří většinu populace. A co kdybych vám řekl, že nouzový stav neskončí nikdy, že bude trvat napořád? Jak byste na to zareagovali? Vláda Andreje Babiše totiž schválila návrh z dílny ČSSD na zavedení tzv. Pandemického zákona, kterým by ministr zdravotnictví ČR získal tak obrovské pravomoci, které by neměla ani vláda, a dokonce ani parlament. Ministr by mohl uzavírat podniky, areály, živnosti, školy, mohl by omezovat dopravu, provoz továren, vyhlašovat zákazy vycházení, a to všechno z titulu návrhu zákona č. 1158/0, o kterém musí nejprve hlasovat sněmovna. Poslanec Lubomír Volný natočil zásadní video, kde veřejnost seznamuje s hrozbami tohoto zákona a apeluje na komunisty, aby ve sněmovně zákon nepodpořili.

VIDEO V ODKAZU ZDE: https://rumble.com/vdx42f-lubomr-voln-varuje-e-pandemick-zkon-umon-zavst-trval-nouzov-stav.html

Zákon je nebezpečný hlavně v jedné větě v prvním odstavci § 2 návrhu zákona, kde se hovoří o tom, že ministr zdravotnictví může těchto pravomocí použít nejen během pandemie Covid-19, ale i kdykoliv jindy a poté na zabránění jejího návratu. A chápete, že taková věta dělá celý zákon dokonale gumovým, protože hrozba návratu pandemie bude přece hrozit vždy, za všech okolností, a v podstatě natrvalo a napořád. Pokud bude Pandemický zákon přijat, ČR se stane de facto diktaturou podle střihu Chile, kde 11. září 1973 proběhl vojenský převrat pod vedením gen. Augusto Pinocheta, který uvrhl celou zemi do permanentního a 17 let trvajícího výjimečného stavu s mimořádnými opatřeními.

Nouzový stav v zemi nad Mah’ralem už natrvalo a napořád, protože podle Talmudu na goyim musí být přísnost?

O totéž se teď v ČR snaží vláda, která oprášila návrh z dílny ČSSD z loňského jara, který se ve sněmovně marně pokoušel prosadit bývalý ministr zahradnictví a zpěvák Adam Vojtěch. Takovýto zákon by přenesl na ministra zdravotnictví tak obrovskou moc, že by se s ní nedokázala poměřovat ani moc vlády nebo parlamentu. Ministr by mohl pod rouškou ochrany zdraví veřejnosti páchat doslova sociální a rovněž ekonomickou genocidu.

Ministr by mohl omezovat pohyb lidí ve městech, v okresech, provozy živností, podniků, škol, hromadné dopravy, mohl by vyhlašovat lockdowny, zákazy pohybu a vstupu, a to všechno na základě vlastního uvážení, bez kontroly ze strany vlády nebo parlamentu. Dovedete si představit, že nouzový stav by tím pádem nikdy v ČR neskončil, trval by napořád, a když ne napořád, tak minimálně velmi dlouho, než by došlo po 17 nebo více letech k revoluci, k převratu, k dalšímu Sameťáku atd. O současné Babišově vládě se říká, že Hnutí ANO a ČSSD jsou spolu ve vládě jako slon a myš, ovšem to je kalech.

Obě dvě strany totiž před obyvatelstvem hrají klasický duální systém, aby byl zachován dojem a iluze právního státu a demokracie. Aby se neříkalo, že obyvatelstvo tyranizuje jedna strana, která uchopila moc, ale že je to koalice dvou slabých stran, které ještě navíc vládnou v menšině s podporou komunistů. A najednou zjistíte, že v té likvidaci demokracie a občanských práv a svobod jedou všichni.

Šachová koncovka globalizace je tady a Čechům už nevládnou Češi, ale globalistický nepřítel plný nenávistí ke gójskému národu natolik, že děti gójů se musí nechat mučit hadry a špejlemi, anebo je jim rovnou odepřeno právo na vzdělání. A tento teror se bude proti lidu a národům stupňovat tento rok 2021, protože budování BNW (Brave New World) začalo s veškerou intenzitou. Národ již nemá své vlády, hordy nepřátel berou lidu poslední svobody. Teror rozprostírá se okolo, už i děti jsou mučeny a výhrůžky vyloučením ze školních tříd přichází, strašný je to kraj. Ale jitra úsvitu nového dne, jitra jsou v kotlině Mah’ralu mrazivě tichá.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2021
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1084 sec,0.0442 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,121kB