Sobota 04 leden 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rukách s.r.o.   
Pridal tk Sobota 04 leden 2014 - 07:33:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
CHCETE ZNÁT ODPOVĚĎ NA TO PROČ TU VŠECHNO A NEJEN PRACOVNÍ TRH KOLABUJE?

TAK SI O JEHO ŘÍZENÍ POČTĚTE…. OPRAVDU SI MYSLÍTE ŽE TU VOLBY NĚCO ZMĚNÍ? POKUD BY MOHLY TAK JE ZAKÁŽÍ….


PŘEDMLUVA:
Tajná vláda v ČR od roku 1989. Mnozí lidé podlehli polistopadovému nadšení z nabyté “demokracie” a svobody a nechali se unést na vlně nevědomosti. Když docházelo k předání moci v roce 1989, tak se najednou vylouplo několik “Disidentů”, kteří byli režimem předlistopadovým vězněni a pronásledováni a díky medializaci a dezinformovanosti obyvatel státu ČR a i jiných republik “Varšavské smlouvy” byli využiti ve prospěch jiných zájmů, než k obecnému blahu. Byli předhozeni davu jen jako “zachránci”, bojovníci za pravdu, lásku, toužící po spravedlnosti. Byli předhozeni masám pro zadostiučinění aby tím omluvili nebo úplně ignorovali vinu předešlých činitelů a strany.

Tito “disidenti” byli většinou “spolupracovníci” na převzetí moci po listopadu 1989 a těmi samými muži a ženami, kteří sloužili v řadách KSČM a Prognostického ústavu v předlistopadových dobách. Většinou to byli lidé, kteří jsou exhibicionisté, extrémně pokrytečtí a sobečtí. Sami byli vedeni pod taktovou tajných služeb k dnešnímu prozatímnímu výsledku politické situace nejenom u nás, ale celé východní Evropy a jejího vstupu do organizace EU.

Před Listopadem byla československá republika soběstačným státem, jak v těžkém průmyslu, tak v zemědělském, což jsou dvě nejvýznačnější komodity každé země. Hospodářství celé země bylo na nejlepší startovací čáře při začátku nové éry československého státu. Jakákoliv strategie naší země se řešila přes prognostický úřad, veškeré podmínky ekonomického hospodářství, veškeré platové výměry, mzdy, nájmy, cokoliv se týkalo hospodářství země a její strategie do budoucna.

Z prognostického ústavu vzešlo mnoho schopných lidí s mnoha kontakty z celé Evropy a celé matičky Země, které jenom tak někdo neměl za “totality”. Tito lidé věděli víc než jiní a tito lidé věděli kudy se bude ubírat strategie naší země i po Listopadu r. 1989. Celý vtip je v tom, že seznam kompletních jmen s P.Ú. je skartován až na těch pár význačných exhibicionistů co jsou ve vládě a v prezidentském křesle.

Dříve se ovládal stát pomocí prognostického úřadu, nyní prostřednictvím ČSÚ je ovládán evropskou unií prostřednictvím firmy Trexima s.r.o., která se zabývá “lidskými zdroji”. Musíme si uvědomit, že “lidské zdroje” jsou zde od nepaměti a jasně určují co se myslí tím člověk. S lidskými zdroji se nakládalo za “bolševika” i nyní, tak jako tomu bylo ve středověku nebo ve starověku, vždy byl člověk “lidský zdroj” a pro “panovníky, vládce” nikdy nic jiného člověk neznamenal.

To , že zde není feudalismus neznamená, že z lidí vymizel. V roce 1989 tedy šlo pouze o převzetí nového modelu ekonomie, ekonomiky a tržního hospodářství. Spotřebitelský model, model konzumu s přeludem svobody, cestování, říkat si co chci atd. Na náměstích cinkali lidé s klíči pro své nové jistoty, ale zatím za jejich zády se realizoval plán, který měl a má za úkol všechny jistoty lidem ve všech státech bývalé “Varšavské smlouvy” vzít. Vznikl zastupitelský systém , který ovšem musí podstupovat nařízení a příkazy z EU a to bez ohledu pol. příslušnost. Snad si všiml každý občan, že pravice a levice v ČR je komedie s hořkou příchutí a, že vliv EU je zde pořád stejně silný za jakékoliv vlády. A to je ten kámen úrazu, že nezáleží na zastupitelích, ale záleží na EU a jejímu tlaku prostřednictvím firem s “lidskými zdroji” v každém daném státě, tak jako u nás, prostřednictvím Treximy, tak i na Slovensku prostřednictvím této samé firmy, která operuje s “lidskými zdroji” v rámci EU a její strategie.

Tato firma dokáže s předstihem reagovat na nové směrnice a operační programy ve státních službách a tak rozšiřuje své aktivity i na softwarové činnosti a zakládá tak příslušné podniky s podílem vlastnictví lidí u kterých je jejich minulost co se týče prognostického úřadu a členství nejenom v komunistické straně poněkud zamlžená.

Musíme si uvědomit, že založení firmy Trexima není náhodné a cílené a cíleně uvědomělé směrem na český statistický úřad. Díky netrasparentnosti ČSÚ tak nemůžeme ověřit žádná čísla, která získávají od firmy Trexima ohledně prům. mzdy, platových tříd, programů a softwarů pro úřad vlády, ministerstva a průzkumů atd.

Takže už snad svítá každému, proč bychom se měli zajímat o s.r.o. jménem česká republika. S.r.o., která tu ovládá celou zem, ne politici, ale s.r.o., která má provázanou minulost kdesi v prognosťáku a bývalými členy KSČ.

A NYNÍ K VĚCI:
O jakém s.r.o. mluvíme? Mluvíme o s.r.o., které je podepsané pod většinou zákonů vydávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.
(www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB030)

Mluvíme o s.r.o., které je napojeno na Hospodářskou komoru České Republiky a zároveň mluvíme o s.r.o., které určuje minimální mzdu v České Republice na základě “vlastních výzkumů”, které předkládá Ministerstvu práce a sociálních k “orazítkování”.
(www.mpsv.cz/files/clanky/14246/2012_84557_Priloha.pdf)

Dále mluvíme o s.r.o., které je napojeno díky spoluvlastnickým právem na síť společností, které “začínají” v Budapešti, která je hnízdem všech těch globálních kontrolních společností a tvůrců ochranných mechanismů jak tomu si sami říkají a končí na Kypru, kde mimochodem končí většina našich zdrojů.

TREXIMA, spol. s r.o. je poradenskou a konzultační organizací zabývající se všemi aspekty lidského faktoru v pracovním procesu a tvorbou a provozováním informačních systémů.
Firma vznikla v roce 1991 a v současné době má 67 zaměstnanců. Hlavní sídlo společnosti je ve Zlíně a svou pobočku s dostatečným prostorem pro pořádání jednání má také v Praze. Firma má sesterskou společnost Trexima Bratislava s.r.o., která realizuje obdobné projekty ve Slovenské republice.

Své zakázky realizuje zejména v oblastech profesionálního poradenství v oblasti lidských zdrojů, racionalizace a měření práce, statistických šetření průměrných mezd, tvorby a provozu rozsáhlých informačních systémů. Rovněž realizuje projekty ve veřejném sektoru v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kvalifikací a analýz trhu práce (včetně projektů financovaných z evropských zdrojů).

67 lidí včetně údržbářů, uklízeček a dalšího “nutného” personálu pro provoz společnosti zjišťuje a předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí data z celé republiky. Už jen to samo o sobě naznačuje, že se jedná buď o supermany nebo o podvod.

Vzhledem k tomu, že žijeme v MagicLandu variantu supermanů zavrhuji a podíváme se na to v čem zas tahle hniloba společnosti tkví.

Jednatelem společnosti je Jaromír Pátik, který zároveň sedí ve společnosti KOL – TRADE, která je “bránou do Evropy” tohohle podvodu a zároveň sedí ve velmi zajímavém státním podniku s názvem TREXIM, který je pomalu v likvidaci. Jeho úlohu přebrala totiž soukromá společnost TREXIMA spol. s.r.o., u které asi “jen náhodou” je totožný jednatel s generálním ředitelem TREXIM s.p.

A TREXIM s.p. vznikl těsně po “Sametové revoluci” a to 1.2.1990 (Tedy těsně po rozpuštění Prognostického ústavu). Tedy došlo k “rozdělení” Prognostického ústavu do několika struktur, které se specializovaly na jednotlivé “větve”.

Jednou z těchto větví je právě TREXIM s.p. do kterého bylo hned po revoluci “nalito” 4 314 000,- Kč. No a v roce 1992, přesně 31.12 se z Obchodního rejstříku vymazává: Obchodní jméno: TREXIM státní podnik Sídlo: Zlín

A úplně čirou náhodou právě v roce 1991 vznikla společnost TREXIMA spol. s.r.o., která ručí základním jměním ve výši 100 000,- Kč a přebírá funkci státního podniku. Další náhodou je, že zakladatelem s.r.o. je generální ředitel s.p. Na to, že náhody neexistují, se jich vyskytuje nějak mnoho.

Bohužel se mi nepodařilo vystopovat, kam vlastně zmizely ty 4 000 000,- Kč z původního státního podniku. Asi na Kypr, přes KOL-TRADE…

Tak tu máme už jen s.r.o. TREXIMA spol. s.r.o., které založil Pátik a rozepsal na celou svoji rodinku. Tedy v konečném důsledku se jedná o rodinnou firmičku “mocných” (STBáků), která určuje legislativu ČR v oblasti práce a sociálních věcí. Aby toho nebylo málo tak v roce 1993 vznikla společnost s názvem TREXIMA SOFTWARE s.r.o., ve které jako jednatel sedí Jaromír Jánoš a Jiří Skopal, který opět zaměstnal rodinku a přibral do teamu Richarda Skopala. Opět asi čirou náhodou Jaromír Jánoš a Jiří Skopal jsou podílníky společnosti TREXIMA spol. s.r.o.

Tato společnost zase pro změnu vytvořila software “pro šíření standardu” a zároveň díky tomuto software dochází ke kompletnímu předávání dat o mzdách TREXIMĚ (s.r.o. tedy sbírá data o tom kdo kolik vlastně bere… No jo, MagicLand) s názvem ISPV.
(www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1928)

Díky těmto kontrolním nástrojům je TREXIMA schopná prakticky nepřímo ovlivňovat ekonomiku státu, tedy přesně jejich 67 zaměstnanců a nikdo je nekontroluje…. MagicLand….

Tak to je síť TREXIMA, která je ale napojena na mnohem složitější síť společností prostřednictvím “brány”, společnosti KOL-TRADE. Tuto společnost zastupuje Elena Jánošíková, ale samozřejmě vlastnické podíly mají Jaromír Pátik a další velmi zajímavá osoba se jménem Jiří Záruba. Ten totiž představuje ten pomyslný “most” mezi naší vládou a “Evropou”. Dále se na této společnosti podílí i Jaroslav Jánošík a Bohumír Janeček – advokát. Bránou je myšleno napojení společnosti KOL-TRADE právě prostřednictvím Jiřího Záruby, který prakticky “vlastní” společnost TREXIM PLUS s.r.o., TREXIM 5, který je v likvidaci a pak ještě jednu zajímavou firmu se jménem MATREX s.r.o. ve které mají podíly i cizinci. Tato společnost, která je nepřímo vlastněná Zárubou, nepřímo vlastní společnost PENTAUR PLUS, který zase nepřímo vlastní dvě zlaté brány do Evropy. A to společnost LIBERATE Ltd., která je na Kypru a společnost TAURUS Gumiipari Vállalat H-1087, která je v Budapešti. Přes TAURUS se řídí činnost celé chobotnice a to, co chobotnice “vyprodukuje” (nakrade), se odvádí přes LIBERATE Ltd. na Kypr.

Když se podíváme na vazby TAURUSu, pak je jasné, že v tom jedou společnosti z celé republiky:
az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/o4214945-taurus-gumiipari-vallalat-h-1087-budapest/g

Vazby Pentauru: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/4056394-pentaur-plus-spol-s-r-o/g

LIBERATE: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/o4214947-liberate-ltd-leonidu/g

MATREX: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/4424925-matrex-spolecnost-s-rucenim-omezenym/g

Trexim 5: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/4265900-trexim-5-s-r-o/g

Trexim Plus: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/o4214946-trexim-plus/g

KOL-TRADE: az-europe.eu/cz/firmy-v-cechach/4385231-kol-trade-spolecnost-s-rucenim-omezenym/g

Zdroj: freepub
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1267 sec,0.0569 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:1,271kB