Pátek 30 říjen 2020
P.C.Roberts: Amerika je kráčejícím mrtvým mužem, protože mladým lidem ukradla mozek. Volit by se mělo od 30 let, nejlépe až od 50 let   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 18:17:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V USA máte právo volit po dosažení věku 18 let a od stejného věku podléháte též branné povinnosti a můžete si užívat i sexu. Takže v 18 letech můžete ovlivňovat řízení země, zabíjet i umírat v boji, ale jste považován za ne dost zodpovědného na to, abyste popíjel alkohol, či si koupil pistoli od zákonem schváleného prodejce. K tomu všemu máte zákonný souhlas až po dovršení 21 let.

V 18 letech můžete být, jsa ozbrojen až po zuby, poslán do války, ale nemůžete si koupit pistoli v obchodě, který má na prodej tohoto zboží povolení. A ať jste muž či žena, můžete ve stejném věku ovlivňovat to, jak se nám vládne, ale nemůžete si u baru v restauraci koupit drink.

Co ví osmnáctiletý/tá o politice, životu a vůbec o čemkoli? S výjimkou velmi vzácných případů vůbec nic.

Protiamerická a protizápadní civilizace (smrt bílým), a protibělošská indokrinace (sytematický rasismus), který je hlavní funkcí amerického univerzitního systému, prosakuje i do středních škol a škol základních. Spojené státy jsou patrně první zemí využívající výchovu ke zničení své vlastní budoucnosti. A zcela jistě jsou zemí, která učinila multikulturalimus nemožným. Politika multikulturalizmu, prosazovaná liberálně-progresivní levicí, rozdělila totiž zemi do několika znepřátelených skupin. Přičemž ty skupiny, které byly úspěšné v tom, že samy sebe ustanovily jako oběti, pak utlačují ty skupiny, které o získání statutu oběti nikdy neusilovaly. Což jsou nejpřednostněji heterosexuální běloši.

Protiamerická a protibělošská progresivní levice uspěla ve vymývání mozků velkého množství americké mládeže. V Americe nejžádanějšími studenty pro zájmy vlasti už tak dnes nejsou studenti nejlepší, to je studenti skupiny A, ale studenti nejhorší, a tedy skupiny C. To jsou totiž ti, na které indokrinace zabrala nejlíp.

Pro Spojené státy je neštěstím, že jejich budoucnost závisí na mladých ignorantech s vymytými mozky, přesdvědčených ovšem o tom, že všechno vědí nejlíp.

Taková je situace. A proto čeká Spojené státy špatný osud.

Rusové a Číňané jsou pravděpodobně budoucími vládci Země – pokud ovšem osvobodí své mysli od cizí propagandy, hlásající, že USA jsou nepostradatelným a k vládě určeným národem, zmocněným vládnout všem až do konce dějin. Nu a Rusko a Čína, k našemu prospěchu, už mají své despotické epochy za sebou, které už ani vládnoucí elity netouží zopakovat.

Absolventi amerických škol by potřebovali nejmíň desetiletí na to, aby se zbavili indokrinace. Navrhuji, aby zákonnou podmínkou pro právo volit byl určen věk 30 let. Možná nevhodnější by byl věk 40 let, či dokonce 50 let. Do tohoto věku už se totiž lidé z lekcí života něco dovědí. V osmnácti o něm nevědí nic.

Dovolit lidem, nepovažovaným za dost zodpovědné na to, aby si poručili drink, aby rozhodovali o tom, jak se nám bude vládnout, je bezduchost.

Zdroj: PCR: America is a dead man walking because american Youth or their minds have been stolen

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLekce z Náhorního Karabachu   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 16:53:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Obdržel jsem otázky na téma titulku příspěvku ve spojení s odpovědí ex-velvyslance Jaromíra Novotného v PL (29.10) a prezidenta Putina během zasedání investičního fóra VTB Capital (29 - 30.10.2020) od čtenářů a známých, kteří vědí, že jsem působil v Arménii začátkem 80 letech minulého století, po té brzo po hrůzostrašném zemětřesení 7. prosince 1988 s epicentrem nedaleko města Spitak, a později jako Senior konzultant Světové banky. Na otázky - Jak hodnotím situaci osobně? V čem je problém v Náhorním Karabachu? Jaká lekce z Náhorního Karabachu se nabízí ČR? – odpovídám příspěvkem ve dvou částech.

Osobní hodnocení

Premiéra Nikol Pašinjana (1975) v Moskvě nemají rádi, přestože se nedostal k moci pomocí barevné revoluce. K dobru je mu, že během jeho vlády Arménie neodstoupila od žádné smlouvy s RF, že Arménie podpořila RF vojenským kontingentem v Sýrii a nehlasuje v OSN a v Radě Evropy proti RF. Je možné, že se Arménům vyhnulo štěstí, protože Pašinjan příliš sebevědomě dával najevo svoji nezávislost, držel distanc k určitým vládním kruhům v Moskvě a zřejmě během svého vládnutí nekradl, a proto nejsou na něj čerstvé komprimáty.

Problém Pašinjana je v tom, že nemyslí strategicky, nevzal do vlády starší zkušené, ale mladé lidi. Ti, kteří ho podpořili na náměstí, jsou nezkušení, vyučení v nevládních organizacích, financovaných zahraničními fondy, nemají znalosti historie, nemyslí v kontextu a odtáhli Pašinjana od politické a komerční Moskvy směrem na Západ. Udělali tři typické chyby: 1) Zahájení trestního stíhání Roberta Kočarjana (1954). Ten byl v letech 1994–1997 prezidentem Náhorno-karabašské republiky, 1997–1998 předsedou vlády Arménské republiky a 1998–2008 jejím druhým prezidentem. To znamená osobním přítelem prezidenta Putina. 2) Zahájení trestního stíhání generála Jurije Chačaturova (1952), generálního tajemníka ODKB (Organizace Dohody o kolektivní bezpečnosti). 3) Absence jakékoliv komunikace či konzultace o zahájení trestních stíhání s Moskvou a spoléhání se na přízeň USA. Ty mají mimo jiné v Jerevanu obrovské velvyslanectví a v Arménii od roku 2008 devět biologických laboratoří založených s pomocí Pentagonu a pracujících pod plnou kontrolou amerických občanů s diplomatickým statutem v rámci amerického obranného Biologického programu společné účasti (CBEP). Mladí Arméni, omámení mocí věří svým sponzorům a školitelům, neznajíc, že v geopolitice se často řeší problémy na osobní úrovni, pomocí utajovaných dohod, a že oni jsou pouze pěšáky bez naděje na vítězství a lauru.

Prezident Putin nebude premiéra, ex- novináře Pašinjana učit, jak to ve světě chodí a ví, že mladí stejně neposlouchají. Ví také, že podobně jako se nevzdá Krymu, nevzdá se Arménie. Co se týče Náhorního Karabachu, to je jiná věc. Je to jedna z karet v geopolitické hře a následek Gorbačovovo perestrojky a jeho propadení pokryteckému obdivu Západu. Ještě v dobách SSSR se vyjádřili Arméni Náhorního Karabachu za odchod z Ázerbájdžánské SSR (20.2.1988) a pro vstup do Arménské SSR. Všechny potřebné právní instrumenty byly k dispozici, Gorbačov ignoroval výsledek hlasování z důvodů, které nebudu popisovat.

Na bitevním poli bojují dvě nerovnoměrné síly: 20 tisíc vojáků Náhorního Karabachu (cca 150 tisíc obyvatel) bojuje proti 120 tisícům vojáků z Ázerbájdžánu (cca 10 milionů obyvatel). Jim pomáhá Turecko, Izrael, žoldnéři ze Sýrie, letecká a kosmická rozvědka Turecka, bezpečnostní služby a poradci. K polovině října bylo 900 mrtvých Arménů, jejichž jména se denně zveřejňují a 6.500 mrtvých Ázerbájdžánců, jejichž jména se utajují před vlastním obyvatelstvem. Tato skutečnost nedovoluje přijmout humanitární pauzu, protože v takovém případě by bylo nutné mrtvé identifikovat a předat rodinám. To by mohlo způsobit občanské nepokoje, vyvrcholení nenávisti proti klanu Alijeva a odstranění Alijeva od moci.

Za zmínku stojí, že již v dubnu 2016 se Ázerbájdžán snažil řešit problém Náhorního Karabachu vojensky. Tehdy ho nezastavil prezident Putin, ale ministr zahraničí USA Kerry. Vyhrožoval, že jestliže Ázerbájdžán nezastaví agresi, USA uznají Náhorní Karabach. Dnes je situace jiná: USA jsou před volbami, bojují proti RF sankcemi všeho druhu. Kromě toho je RF provokována NATO. Proto se Turecko rozhodlo vydat na cestu pouze s tichou podporou USA a Velké Británie v naději, že tentokrát zvítězí samo, rychle a přímo v zóně zájmů RF. A tím získá body u USA a NATO. EU koná jako obvykle – hraje na mrtvého brouka.

Politické hodnocení

U premiéra Pašinjana vznikly pretenze k USA. U Alijeva k Turecku. Oboustranné zklamání ze slibotechen USA a NATO představuje pro RF důležitý mezivýsledek v probíhající válce. Ten tvoří část hodiny pravdy ve dvou aktech: 1) Padne - li Karabach do rukou Ázerbájdžánu, dojde k převratu v Arménii a Pašinjan bude odstraněn od moci. 2) Udrží - li se Karabach, nabízejí se dvě možnosti: Dojde k převratu a Alijev bude odstraněn od moci. Nebo - Alijev se zachrání s pomocí ... Hádej, hádej, hádači! V Ázerbájdžánu totiž dnes existuje cca 60 různých stran a hnutí, nenávidějící klan Alijeva. Všichni chtějí usednout do křesel moci. Proto záchrana Alijeva se bez krve a RF neobejde. Situaci komplikuje existence politických stran s ideologií (např. Musavat, NFA) a bez ideologie (např. Nový Ázerbájdžán). Chamtivost a korupce nahrazující ideologii mají své kořeny v konci perestrojky a době post-perestrojkové.

Ke dnešnímu dni prezident Putin nedovolil způsobit ztrátu tváře Pašinjanovi, ani Alijevovi. Prezident Trump a ministr Pompeo si zkusili zahrát na mírotvorce a neuspěli. Otázkou je, zda se nejednalo o stínovou hru. Před USA se prezident Putin snažil dosáhnout humanitární pauzy. Koordinoval svůj krok s představiteli Minské skupiny OBSE a telefonicky se domluvil s ázerbájdžánským kolegou na příměří. Přesto setkání ministrů zahraničí válčících stran se Sergejem Lavrovem, 10. října v nepřítomnost prezidenta Erdogana nepřineslo nic. V Německu se říká: Ausser Spesen, nichts gewesen – kromě výdajů, nic. To indikuje snahu Erdogana internacionalizovat konflikt předtím, než bude řešen, ideálně v jeho prospěch.

Představitelný výsledek z připravovaného vojenského nástupu Karabachu, z nedobojované války a začátek jednání obou stran před krachem, může působit jako malý zázrak ve hře: Všichni prohrávající se stávají výherci, výherci se stávají prohrávajícími. Ázerbájdžán se nestane kolonií Turecka, nehledě na jeho ambice, Arménie se nestane druhým Izraelem po zničení Římskou impérií. Kavkazský region se nestane aktuální bojovou zónou mezi Iránem, Tureckem a USA. RF dosáhne pro danou chvíli to, co je pro ni nutné: Nevést bezmyslná
diplomatická jednání. Kavkaz nebude okupován Tureckem ani USA. Rozehraná partie bude dohrána později. Turecko s boulí na čele se bude zahraničně politicky věnovat EU, aby vnitropoliticky mohlo překrýt politickou porážku v jedné geopolitické bitvě. USA se budou věnovat výsledku prezidentských voleb a nechají prezidenta Erdogana působit, v podstatě i ve svém vlastním zájmu. Prezident Putin získá čas na vypsání účtu Turecku pro případ, že prezident Erdogan neztratil chuť společně s dočasně pověřeným vedením Ukrajiny (prezident Zelenskyj, 1978), odpočívat na Krymské pláži ani po té, co mu Moskva nedávno připomněla Kateřinu Velikou a rok 1783. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
29.10.2020

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro uvedl, že mu Facebook odstranil jeho příspěvky o léku na covid-19   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 12:03:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Venezuelský prezident Nicolás Maduro uvedl, že Facebook cenzuroval jeho příspěvky o léku na koronavirus, který země vyvíjí. Podle něj mu sociální síť smazala celkem tři statusy.

„Chci uvést, že jsem byl Facebookem cenzurován, odstraněny byly tři z mých příspěvků… kde jsem mluvil o molekule DR10. Udělali jsme to stejné, co udělaly i další země. Řekli jsme, že se nacházíme ve stádiu experimentu a že v oblasti vývoje léku na koronavirus činíme dobrý pokrok z vědeckého pohledu,“ řekl.

Předtím totiž prezident uvedl, že Venezuelský institut pro vědecký výzkum provedl studie na molekule DR10, které přinesly pozitivní výsledky a ukázaly, že jde o účinný lék na koronavirus. Tato molekula se používá k léčbě hepatitidy C, lidského papilomaviru a eboly.

Dříve v říjnu venezuelský prezident také uvedl, že země zahájila testování ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V.

„Ruská vakcína je ve Venezuele, již bylo zahájeno testování, máme již 2 000 dobrovolníků,“ řekl.

Prezident sdělil, že země dostane rovněž čínskou vakcínu. Jakmile bude ukončeno testování obou přípravků a získáno schválení WHO, začne vakcinace všech obyvatel. Ve Venezuele hodlají naočkovat především zdravotníky a učitele, a rovněž starší lidi a lidi s chronickými chorobami.

Maduro dříve sdělil, že se jeho syn a sestra zúčastní klinických testů vakcíny, sám to hodlá udělat při zahájení hromadné vakcinace.

Sputnik V

Připomeňme, že Ministerstvo zdravotnictví Ruska zaregistrovalo v srpnu první vakcínu proti covidu-19 na světě, která byla vyvinuta Ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji spolu s Ruským fondem přímých investic. Dostala označení Sputnik V. Vakcína předpokládá infikování dvou složek přípravku s časovým intervalem tři týdny.

Klinické studie vakcíny proti koronaviru po registraci začaly v Moskvě 7. září a 9. září byli očkováni první dobrovolníci. Celkem se studií zúčastní 40 tisíc dobrovolníků, z nichž 10 tisíc dostane placebo, což je nutné pro kontrolu efektivity vakcíny.

Šéf Fondu přímých investic Kirill Dmitrijev sdělil, že fond obdržel objednávky z více než 20 zemí na miliardu dávek domácí vakcíny proti koronaviru. Poznamenal přitom, že se Rusko na výrobě vakcíny dohodlo s pěti státy, které disponují kapacitami umožňujícími výrobu 500 milionů dávek ročně.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EhEa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritské královské letectvo RAF zavádí gendrově neutrální mluvu a inkluzi. Budou povoleny turbany   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 05:19:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britské královské letectvo RAF zavedlo genderově neutrální mluvu a inkluzi. Přestane používat slovo pilot (airman) a nahradí ho slovem air-per (leto-člověk). Změněna rovněž bude politika kolem pokrývek hlavy, kdy budou povoleny nové druhy pokrývek hlavy jako třeba turbany.

Podle vedení letectva není nová genderová politika a inkluze k diskuzi a je prý potřebná k lepší spolupráci všech členů letectva. Příslušníci RAF jsou rovněž vyzváni, aby dodržovali vhodné oslovení podle přání znevýhodněných osob (LGBT, trans atd.)

Prý jen tak se RAF může připravit na 21. století. Podobná opatření jistě zvýší bojovou připravenost RAF. Nepřátelé se určitě už třesou před piloty v turbanu.

RAF vzniklo před 102 lety a vyznamenalo se především v bitvě o Británii, kde dokázalo odrazit nacistickou Luftwaffe. V řadách RAF tehdy statečně bojovalo i mnoho Čechů, Poláků a příslušníků dalších národů.

Česká věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSérum nebo dryák?   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:57:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Odpověď mnoha vědeckých studiích, uveřejněných v renomovaných lékařských publikacích jako je například britský Lancet, se kloní k druhé možnosti. Proto nepřekvapuje, že vymiškovaný tisk a televize je přešly mlčením, takže většina lékařů, zdravotního personálu a zejména vedoucích pracovníků v nemocnicích o nich nic neví.

Přitom otázka dát se píchnout nebo ne je letos obzvláště ošemetná, protože na jižní polokouli nebyla chřipka, takže nemáme žádné vzorky chřipkových virů, sbíraných obvykle šest měsíců dopředu, aby se z nich vyrobily očkovací látky pro severní polokouli.

Tudíž vakcíny z těch tří nebo čtyř virových kmenů, které farmaceutické koncerny zvolily pro naše chřipkové sérum, s největší pravděpodobností nepřinesou uživatelům žádný prospěch.

Na rovinu a bez ubrousku: letošní vakcína je dryák, předražený i kdyby jej dávali zdarma, protože je riskantní a může být i životu nebezpečný.

„Není žádný důkaz, že by nějaká vakcína proti chřipce byla účinná, tj. zabránila nebo zmírnila útok onemocnění tohoto druhu. Výrobci protichřipkových vakcín to vědí a přesto je stále prodávají.“

Dr. Anthony Morris, bývalý Hlavní kontrolor vakcín a virolog amerického Úřadu pro potraviny a léky (FDA).


Eticky vzato, všichni, kdo každoročně doporučují a umožňují očkování proti chřipce, které je téměř všeobecně k ničemu, by neměli letos předepisovat, prodávat a píchat vakcíny, a vysvětlit lidem proč.

Jenže v našem reálném světě etické chování je luxus a staromilství. Takže páni doktoři, lékárníci , zdravotníci a milí spoluobčané dobře uděláte, když se seznámíte alespoň s následujícími základními poznatky.

Lidé očkovaní proti chřipce mají o 36 procent zvýšené riziko, že podlehnou nákaze Covidu.

Není žádný důkaz, že by vakcína zabrala proti chřipkové infekci. Navíc u dětí podstatně zvýšila výskyt akutních dýchacích onemocnění.

Chřipkové vakcíny způsobují kardiovaskulární změny, které jsou varováním zvýšeného nebezpečí srdeční zástavy a mozkové mrtvice.

Škodlivé vedlejší účinky očkování proti chřipce jsou hlavní příčinou žádostí o kompensaci v Americe.

„S očkováním proti chřipce je to jako s posledním pomazáním,“ říkával můj dlouholetý felčar Dr. Chavez, než mě píchnul, „když nepomůže, neuškodí.“

Možná tehdy to byla pravda, ale zcela určitě ne dnes po tom všem, co o vakcíně proti chřipce proniklo na veřejnost. Rozhodnutí nechat se píchnout nebo ne je privilej každého jednoho z nás, které bychom udělat po zralém uvážení a poradě s rodinným lékařem, od toho tu je a za to ho platíte. Můžete mu posunout k osvěžení znalostí seznam a znění klíčových studií, jež sestavil a zveřejnil Dr. Gary Kohls* pod titulem Osmnáct důvodů, proč bychom se letos neměli dát očkovat.

Jan Vítek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa Slovensku se bude o víkendu provádět plošné testování obyvatelstva na Covid-19 antigenními testy, které do této chvíle neschválil slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:54:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na Slovensku se bude o víkendu provádět plošné testování obyvatelstva na Covid-19 antigenními testy, které do této chvíle neschválil slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) a firma SD Biosensor nemá na Slovensku ani jeden jediný schválený produkt související s diagnostikou Covid-19 a koronavirových stěrů! Antigenní test má pouze udělenou výjimku od WHO jako prostředek nouzového použití (EUL) a nikdo tak nenese zodpovědnost za jeho spolehlivost, účinnost, nezávadnost, funkčnost a hlavně pravdivost informací a parametrů uvedených v uniklém příbalovém letáku! Na něm není ani uveden držitel registračního rozhodnutí, protože žádné neexistuje!

Naše redakce byla včera upozorněna několika slovenskými lékaři na zásadní problém, který dosud unikal pozornosti veřejnosti a především médií. Antigenní test STANDARD Q COVID-19 Ag od jihokorejské společnosti SD Biosensor, kterým se bude o víkendu celoplošně testovat na Slovensku, nemá k dnešnímu dni registraci slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) a lékaři nám do redakce pod podmínkou anonymity vylíčili své obavy, jaké důsledky to může mít v právní rovině pro lékaře, pokud některý z pacientů, resp. testovaných osob po provedení testu, záhadně onemocní respiračním onemocněním. Do naší redakce nám napsalo několik lidí z města Bardejov, že po podstoupení testování minulý víkend u nich propukly v pondělí večer a hlavně v úterý horečky, nevolnosti, zvracení, a že to prý má jenom dvě možná a logická vysvětlení.

Lidé nám píší, že se museli určitě nakazit ve frontách při čekání na otestování. Přestože se lidé snažili zachovávat rozestupy, podle všeho to nepomohlo a prostě chytili koronavirus při dlouhém a několikahodinovém čekání ve frontě. Mnoho lidí přišlo v předstihu, takže doba čekání byla značná. Ovšem z dopisu jednoho muže z Bardejova nám zatrnulo, protože nám v emailu popsal, že po zasunutí testovací špejle do nosohltanu měl okamžitě podivný a nepříjemný pocit, že kus vatového chomáčku ze špičky špejle mu zůstal v nosohltanu.

Snažil se vyvolat kýchání a kašlání, aby to dostal ven, ale po příchodu domů začal mít pocit, že mu tuhne nosohltan, začal mít pocit jako při angíně, kdy člověk má potřebu polykat sliny, protože sliznice zduří a je to typický projev počátku infekce, ať už je to angína nebo chřipka. My jsme předali tento popis symptomů našemu kolegovi, lékaři, který naší redakci pomáhá se zdravotními otázkami a dozvěděli jsme se zajímavou a velice znepokojivou věc.

Firma z Jižní Koreje nemá na své antigenní testy registrační schválení na Slovensku

Podle lékaře může být pocit nějakého předmětu v nosohltanu způsobený prudkou alergickou reakcí na syntetická vlákna, resp. kontaminovanou buničinu, která u některých alergických osob může během okamžiku vyvolat alergickou reakci. Pokud špička špejle je obalena neschválenou buničinou z Číny, resp. vatou, která má příměs syntetické látky (tzv. čínská vata), může to vyvolat prudkou reakci, která přejde v otok nosohltanu, ke zvýšení teploty, k horečce, ale nejde o prudce rozvinutou angínu během několika minut, to je nesmysl, ale může jít o alergickou reakci, uvádí lékař k popisu příznaků z emailu slovenského čtenáře z Bardejova.

A právě proto všechny lékařské materiály, léky, pomůcky a testy musí projít za normálních okolností schvalovacím procesem, který je zakončen vydáním registrace. Držitelem registračního povolení je potom výrobce testu. Jenže, v tom je právě zakopaný pes. Antigenní test STANDARD Q COVID-19 Ag od jihokorejské společnosti SD Biosensor žádnou registrace na Slovensku nemá. Ba co víc, společnost SD Biosensor nemá na Slovensku ani jeden schválený diagnostický produkt na diagnostiku respiračních chorob, SD Biosensor má registrované pouze pomůcky pro kontrolu glukózy, tedy v souvislosti s diabetem.

SD Biosensor nemá registraci pro svůj antigenní test nikde na světě, pouze disponuje výjimkou od WHO

A je to daleko závažnější. Tento antigenní test nemá schválení ani v žádné zemi Evropské unie, takže není možné se odvolávat na to, že výrobek je bezpečný, protože je registrovaný v jiné členské zemi EU, to prostě není. A důkaz o tom, že výrobek není nikde registrovaný, najdeme i v uniklém příbalovém letáku z balení testů, který naší redakci poskytl náš informační zdroj. Každý schválený produkt má na příbalovém letáku kouzelnou formulku “Držitel registrace č. …” a u toho název firmy jako držitele registrace. Na příbalovém letáku antigenních testů od společnosti SD Biosensor však nic takového nenajdeme. Je to prostě test, který nikdo neschválil pro použití na území Evropské unie, neotestoval jeho přesnost, ale ani nezávadnost.

Jak je tedy možné, že se těmito testy má testovat celá slovenská populace? Je to díky tomu, že Světová zdravotnická organizace WHO udělila jihokorejské společnosti SD Biosensor výjimku na tyto testy a zařadila je na seznam WHO EUL – WHO Emergency Use Listing, tedy na seznam prostředků nouzového použití, které mají výjimku a nemusí projít procesem schvalování na bezpečnost a nezávadnost. Společně s firmou SD Biosensor získala výjimku na antigenní testy ještě firma Abbott. Nesmíme zapomenout, že antigenní testy od SD Biosensor pomohl subvencovat a zadotovat Bill Gates skrze svojí nadaci Bill & Melinda Gates Foundation, jak se uvádí přímo na oficiálním webu WHO.

Po provedení celoplošného testu se mohou objevit skupiny osob, které se budou cítit poškozeny buď vedlejšími účinky testů, anebo důsledky nepřesných výsledků

Náš kolega lékař nám napsal k popisu symptomů onoho muže z Bardejova, že to vypadá, že stěrové tyčinky těch testů od SD Biosensor nemusí být vyrobeny z hypoalergenního materiálu, ale mohou tam být příměsi umělých vláken, a třeba i neúmyslně, může jít o kontaminaci těch chomáčků vaty při výrobním procesu. Pokud produkt neprošel schválením SÚKL, je podle názoru kolegy možné úplně všechno. A naše redakce si toto podezření pouze ověřila ve chvíli, kdy jsme se podívali na oficiální webovou stránku společnosti SD Biosensor, kde se provádí objednávky tohoto testu.

Webová stránka je totiž naprosto nepochopitelně nezabezpečená, nemá SSL certifikát a vypadá opravdu vysoce nedůvěryhodně, když provádíte transakci nákupu a nahoře vám v prohlížeči svítí upozornění: “Nezabezpečeno”. Máme si snad myslet, že farmaceutická firma nemá peníze na zabezpečení webu, kde prodává své testy? Rozhodně to nevzbudí důvěru v někom, kdo očekává bezpečný výrobek a když přijde na web výrobce, vidí nezabezpečenou webovou stránku, na které se prodává test, který nemá žádnou registraci v žádné zemi na světě, má pouze výjimku od WHO a dobrozdání od Billa Gatese.

Firma z Jižní Koreje nemá peníze na SSL certifikát pro web?

Jenže, je zde daleko větší hrozba a problém. Jelikož testy nemají registraci slovenského SÚKL a ani žádného jiného orgánu EU, potom je zde otázka, co se stane, pokud testy způsobí někomu škodu nebo újmu, a to buď na zdraví nebo na majetku či příjmu? Kdo ponese zodpovědnost? Pokud jsou některé testy kontaminované např. syntetickými vlákny v chomáčcích buničiny na špičkách špejlí, nebo jsou kontaminované testovací plošky či reaktivní roztok.

Potom může dojít k tomu, že lidé buď onemocní po kontaktu s alergenním materiálem v nosohltanu, anebo budou falešně označeni za pozitivní, ale druhý test např. u soukromé laboratoře zjistí, že antigenní test byl nepřesný, zmýlil se a osoba je negativní. Kdo ponese zodpovědnost za žaloby ze strany třeba podnikatelů, když se ukáže, že výrobce SD Biosensor žalovat nejde, protože nemá v EU vůbec registraci na své testy? Zodpovědnost tedy ponese SÚKL, že nezajistil ověření produktu a registraci? Anebo odpovědnost ponese vláda, která tyto nikde neregistrované testy nakoupila? Nebo zodpovědnost ponese WHO, že zařadil produkt na seznam nouzových výjimek?

Kdo ponese zodpovědnost za to, že testování více jak 5 milionů lidí bude provedeno testem, u kterého není známý držitel registračního rozhodnutí?

Toto jsou přesně otázky, které si zatím nikdo neklade, ale bude si je klást příští týden v pondělí, až se na Slovensku spustí řev a křik tisíců lidí, kteří budou hlásit, že po podstoupení testování je najednou bolí v krku, mají horečky, suchou sliznici, budou obviňovat lékaře, že je nakazili, nebo budou tvrdit, že se nakazili ve frontách na otestování. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv od toho dá ruce pryč, protože antigenní test od SD Biosensor nemá od ŠÚKL povolení k použití na Slovensku, povolení nemá ani od jiného orgánu EU nebo jiné země Evropské unie, je to nechválený produkt na území EU, má pouze výjimku z povinnosti registrace od WHO, kterou se dokonce chlubí na svém nezabezpečeném webu, a to je celé.

Výrobek má v EU pouze přiznanou značku CE, což ale není klinická registrace, ale pouze prohlášení o shodě komerčního výrobku. Tzv. CE Mark je značkou, že obsah komerčního balení a popis produktu na krabičce nebo balení odpovídá fakticky obsahu krabičky a podmínkám bezpečného provozu a prodeje v EU. Značka CE ale nehodnotí kvalitu a ani bezpečnost výrobku z medicínského hlediska. To řeší až klinická registrace produktu pověřeným úřadem. Označení CE proto nemá s registrací zdravotnického materiálu a léčiv nic společného. Každý registrovaný zdravotnický výrobek totiž musí mít v příbalovém letáku, obvykle na úplném konci, jasně a explicitně uvedeného Držitele registračního rozhodnutí. Jenže, v případě příbalového letáku k testům od SD Biosensor tato informace chybí. A chybí proto, že tyto testy žádnou klinickou registraci v EU nemají. Mají pouze výjimku od WHO.

Na základě čeho WHO udělilo firmám SD Biosensor a Abbott výjimky na antigenní testy, to není jasné. Jisté je však jedno, že slovenský premiér Igor Matovič nelenil a jakmile 22. září/septembera 2020 dostal antigenní test výjimku, slovenská vláda Igora Matoviče okamžitě udělila malé trnavské firmě tendr za bezmála 44 milionů EUR na nákup 10 milionů těchto testů. A ty testy, pane Matoviči, nemají udělenou registraci a potvrzení o nezávadnosti ani od ŠÚKL, ani od žádného jiného orgánu EU nebo země EU.

Jediné, co mají, to je výjimka od WHO, že žádné potvrzení a registraci mít nemusí z důvodu “nouze”. Až po skončení víkendového testování začnou přicházet první žaloby lidí, kteří se budou cítit poškozeni, ať už kontaminací nebo nepřesností testů, bude se hledat viník. Testovat 5+ milionů obyvatel testy, u kterých není známý držitel registračního rozhodnutí, je politická sebevražda. A to zejména při pohledu na webovou stránku výrobce, který nemá ani peníze na SSL certifikát zabezpečení webové domény.

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDánská premiérka povede razii na ‚nezápadní‘ mladíky obtěžující rodilé Dány   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:39:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dánská ministerská předsedkyně Mette Frederiksen tento týden oznámila, že její vláda povede razii proti zločinům páchaným mladými migrantskými muži nikoliv ze Západu.

Ministerská předsedkyně Frederiksen v úterý mluvila během zahájení dánského parlamentního roku, kdy pravila: „Každý pátý mladý muž nikoliv Západního původu, který se narodil v roce 1997, porušil trestní zákon před 21. rokem. Každý pátý.“

„Není to nic nového a je to problém: trvá to už příliš mnoho let. Dívky jsou prohlašovány za zavržení hodné svinstvo, protože jsou dánské. Nebo jsou dívky podrobovány sociální kontrole, protože se moc po-dánštily. Na obchod s klobásami v Bronshoj se útočí petardami, protože prodává vepřové,“ dodala. Nyheter Idag referuje.

Dánská vůdkyně se uchýlila k prohlášení, že je třeba, aby policie rozbila zločinnost ve zranitelných no-go zónách, z nichž jak tvrdila, pochází to jedno procento obyvatelstva, které páchá asi polovinu veškeré zločinnosti.

Frederikse navrhla zákaz pro kriminálníky, aby po omezenou dobu žili v určitých oblastech. Ti, kdo ty zákazy poruší, budou za první porušení pokutováni 10 000 dánskými korunami, a také aby jim policie mohla zkonfiskovat luxusní zboží, jako mobilní telefony a hodinky, přičemž za druhý přečin by se dočkali 30denního rozsudku vězení.

„Dnes se používají symboly postavení k rekrutování mladších bratrů. Tento vzor se musí rozbít. Radši bych dala mladším bratrům job na částečný úvazek, než aby vzhlíželi ke kriminálnickému velkému bratrovi,“ řekla Frederiksen.

Členové gangů a mladí kriminálníci by také až na dva roky mohli mít zakázané noční kluby a bary. Frederiksen řekla: „Protože v Dánsku potřebujeme všude bezpečí – ať už je to na disko, na sídlišti nebo na nádraží,“ dodala.

Zločinnost migrantů zůstává v Dánsku velkým problémem, kdy letos zveřejněná zpráva tvrdí, že polovina mladých mužů ze Somálska, Libanonu a Maroka byla do 30 let odsouzena za zločin, kdy zvláště u Somálců to číslo narůstá na 62 procent.

V srpnu napsala bývalá dánská ministryně imigrace a integrace Inger Stojber, že masová migrace Dánsko více poškodila, než aby mu pomohla, s tvrzením: „V dánských vězeních je značně nad-proporcionální zastoupení imigrantů a potomků těch z nikoliv Západních zemí.“

„Imigranti a potomci z nikoliv Západních zemí jsou nad-proporcionální o 255 procent v porovnání s jejich skutečným podílem v dánské populaci,“ řekla.

CHRIS TOMLINSON

www.reformy.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKarikatura: Muslimská nenávist Erdogana = vraždění Francouzů   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:26:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Řekněme si to upřímně, jednou z motivací teroru muslimů v Evropě jsou nenávistné prohlášení na adresu Evropanů pronášená tureckým prezidentem Erdoganem! Erdogan je tedy vlastně vrahem například Francouzů zavražděných dnes v v kostele v Nice!!

Bohužel je stále většina obyvatel České republiky slepá k nebezpečí islámského terorismu a masové migrace muslimů a nijak se nesnaží pomoci této hrozbě čelit. Jedním z důvodů je i malá informovanost o podstatě problému islámu a masové migrace muslimů.

euRabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽivoření politické diskuze u nás   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:21:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máme za sebou připomenutí našeho 28. října 1918, bohatě doprovázené fotografiemi či kresbami tváře T.G.Masaryka a jeho soch, jako kdybychom byli pevně rozhodnuti žít podle jeho odkazu, charakterizovaného především jeho známým výrokem o tom, že demokracie je diskuze.

"Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. V demokracii je svoboda, volnost. Demokracie, bylo řečeno, znamená diskusi, tj. nesmí se nikomu překážet, kdo má jiné a opačné mínění. Musíte přes rozdíly politické žít kamarádsky. Naučit se respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody. Vy se můžete mezi sebou pohádat, ale vždy jako kamarádi, kterým jde o věc“, řekl Masaryk v roce 1919 skupině vojáků tehdy vzniklého Československa.

Uplynulo 101 let od doby, kdy bylo toto vyřčeno. A jaký je dnešní stav politické diskuze u nás? Takový, že diskuze, ještě docela živá a plnokrevná v těsně poválečných letech 1945-47, už dnes jen živoří. Máme u nás dva politické tábory – řekněme Zemanovce a Drahošovce, ale média pracují jen ve prospěch tábora druhého, drahošovského. A proč tomu tak je? Protože i svět je rozdělen na dva tábory, na tábor evropsko-americký a rusko-čínský, přičemž ten první se chce stát světovým táborem jediným, a při uplatňování této své vůle rozhodně neškudlí. Pumpuje finance do médií těch politických táborů, která jeho světovládnou snahu podporují, a to už tak dlouho, že jiná média už téměř vymizela. Nu a bez nich – pokud jde o poměry u nás - hlas zemanovského tábora slábne, jeho hlas je v blahobytném hlaholu tábora druhého slyšet stále méně, až nastává tzv. mediální úhor. Médií prochází už jen jeden slyšitelný hlas – ten drahošovský, po angloamerickém vzoru nazývaný mainstreamem, čili hlavním proudem. A diskuze, bez které je demokracie nemyslitelná, pod tlakem mainstreamu umírá. A demokracie umírá společně s ní.

Jen z jednoho místa lze hlas tábora prvního ještě občas zaslechnout. Je jím internet, kam se uchýlilo pár lidí, rozhodnutých udržet masarykovskou diskuzi při životě. A tak odtud, z internetového podzemí, tito osamělci dál vyslovují své názory a snaží vyvolat diskuzi mezi sebou dole, a těmi blahobytnými nahoře. Ale ti nahoře na jejich výzvy nereagují, tváří se, že vybavovat se s jakýmisi amatéry z internetu je pod jejich úrovní, takže diskuze ne a ne se rozhořet.

Ale stane se, i když samozřejmě jen občas a výjimečně a řekl bych dokonce, že snad jen omylem, že se některý z článků mainstreamu s nemainstreamovým webem tzv. zapomene a spustí s ním řeč, s čímž mám já sám, a to nejspíš jen náhodnou shodou okolností, tyto dvě zkušenosti:

Koncem července t.r. jsem na několika těchto webech zveřejnil článek nazvaný: Jméno na černém seznamu ČT je vstupenkou do nebytí. Uvedl jsem jej posteskem dnes už zesnulého, ale skvělého a v jistém čase do ČT velmi často zvaného novináře Jana Petránka, který ovšem odtud přestal dostávat pozvánky v okamžiku, kdy řekl, že Krym je a byl vždycky ruský. Petránek svůj postesk, o němž je řeč, vyřkl v listopadu 2016 a zněl takto: „Už si ani nepamatuji, kdy mě do ČT naposledy pozvali. Octl jsem se asi na jejich černém seznamu“.

Ten černý seznam mi tehdy uvízl v hlavě a začal jsem si v paměti shromažďovat jména novinářů, novinářek a vůbec lidí veřejně činných, které postihlo totéž, co Jana Petránka. Že totiž v jisté době byli ve studiích na Kavčích Horách jako doma – a pak najednou bác ŠMYTEC A NAVŽDY - a to v okamžiku, kdy řekli něco, co nebylo v přesném zákrytu s politickou linií vedení zcela „nestranné, neutrální a všem politickým směrům a hladicím otevřené ČT“. Napočítal jsem těch jmen na jedno krátké posezení devatenáct – bylo mezi nimi i jméno naší světoznámé zpěvačky Soni Červené - nu a letos v létě můj článek i se seznamem oněch devatenácti postižených na několika internetových webech vyšel.

A pochopitelně narazil. Novinář našeho hlavního proudu a též častý host zpravodajských pořadů ČT, jehož jméno mi bohužel vypadlo, konstatoval, že můj článek je absolutní nesmysl a že ostatně právě např. zpěvačka Soňa Červená se na žádném takovémto černém seznamu ČT nevyskytuje.

Kdo ví, zda si aspoň později, až zmoudřel, uvědomil, že když popřel to, že jistá osoba na seznamu není, že tím současně potvrdil, že tento seznam existuje. A že tedy mluvit v souvislosti s ním o nesmyslu je beze smyslu. A že jediné, co by pro dotyčného kritika mého textu mělo smysl - myslím morálně – by bylo zamyslet se nad tím, do jaké míry je dnes už zcela neoddiskutovatelně fungující černý seznam veřejnoprávní ČT v souladu se svobodou a demokracií, kterou se současný náš establishment, včetně oné ČT, stále tak přičinlivě ohání.

Případ druhý a velmi podobný: 25. října editor internetového webu a současně i tištěného časopisu Forum 24 Jan Jandourek napadl jak článek můj, nazvaný Nesnesitelné Babišovo páteční dilema, tak i podobně laděné články Jana Schneidera a Jiřího Hájka. Přičemž jedna část mého článku se mu zdála natolik trestuhodná, že neváhal zopakovat ji i ve svém příspěvku. Zde je: „Když se rozjela aféra Prymulagate, stál premiér Babiš před nejosudovějším rozhodnutím své kariéry. Mediální příval aférou vyvolaný se v těch okamžicích se zlověstným hukotem Sorosových a Bakalových médií valil Českou kotlinou směrem k Moravské bráně a zdálo se, že musí smést každého, kdo by se mu postavil do cesty. Včetně premiéra, kdyby našel odvahu udělat cokoli jiného, než se k přívalu bez dlouhého rozmýšlení a co nejrozhodněji připojit...“

Mohlo by se zdát, že jde o text natolik neutrální, že nemůže podráždit nikoho ani vlevo, ani vpravo, ale pana Jandourka podráždil. A to speciálně ono místo, kde píši o Sorosových a Bakalových médiích. To mu zvedlo tlak a tak na mě vybafl: „Blesk nepatří ani Bakalovi, ani Sorosovi!“

Takže hle! Jako na talíři zde máme obdobu případu předchozího. Jestliže p. Jandourek právě Blesk označuje za deník, který nepatří ani Bakalovi, ani Sorosovi, nevyhlašuje jím současně jeho v branži výjimečné postavení? Ano, většina našich současných deníků Bakalovi a Sorosovi patří, anebo jsou jimi přinejmenším finančně podporovány, dá se z Jandourkova výpadu odvodit, ale Blesk je výjimkou – ten k nim nepatří. Přičemž se samozřejmě nevylučuje, dodávám už já, že patří oligarchovi jinému. Třeba Rotschildům.

Pane Jandourku, nemáte někdy dojem, že na cestu, kterou tímto naznačuji, byste se ve své novinářské kariéře mohl napříště vydat? Že byste namísto drobných šarvátek s amatérskými internetovými weby vyrazil proti stavu, v němž média slouží jen tomu táboru, který na jejich provoz získal od oligarchů peníze, což druhý tábor neopravitelně znevýhodňuje a celkově pak ničí volný souboj idejí a názorů, bez něhož je demokracie nemyslitelná?

Já vím, peníze a výlet pro rodinu na Maledivy to nepřinese, ale i tak by to možná za úvahu stálo. Co říkáte?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCesta z Lampedusy a organizace nelegální migrace do Evropy. Co víme o útočníkovi z Nice?   
Pridal tk Pátek 30 říjen 2020 - 04:16:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Muž původem z Tuniska, který ráno nožem napadl několik lidí v katedrále Notre Dame ve francouzském městě Nice, dorazil koncem září do Itálie a stal se podezřelou osobou v případu organizace nelegální migrace. Uvedla to tisková agentura Adnkronos.

Daný zdroj uvádí, že podobný status získali i jeho krajané, kteří s ním zamířili na ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, jenž patří Itálii.

Skutečnost, že útočníkem v Nice byl rodák z Tuniska a do země dorazil 9. října, potvrdil i šéf francouzské protiteroristické prokuratury.

Tato nová informace ve vyšetřování útoku v Nice se již stala záminkou pro různá politická prohlášení. Například lídr italské opoziční strany Liga Severu a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil, že současná ministryně Luciana Lamorgeseová by měla rezignovat, pokud se tyto informace potvrdí.
Jak uvedla italská média, po vylodění dne 20. září byl Brahim A. v karanténě a dne 9. října byl převezen do centra pro přerozdělení migrantů v Bari. Stejně tak bylo uvedeno, že přistěhovalci z Tuniska, kteří dorazili do Evropy přes Itálii, se již stali pachateli obřích teroristických útoků.

Například v roce 2011 dorazil do Itálie Anis Amri, který o pět let později spáchal teroristický útok na vánočních trzích v Berlíně. Týden po útoku byl v Miláně zlikvidován, a to po rutinní kontrole dokladů totožnosti.

Útoky ve Francii

Zmiňme, že Francie dnes zažívá smutný den. Ve čtvrtek ráno totiž v zemi došlo ke dvěma útokům. První se odehrál v Nice, kde útočník za pokřiku Alláhu akbar uřízl v srdci baziliky Notre-Dame hlavu ženě, dva další lidi zabil a několik zranil. Policie útočníka postřelila a zadržela. Nyní v nemocnici bojuje o život.

Ke druhému útoku došlo v Avignonu. Policie zde po 11. hodině zastřelila muže, který je ohrožoval střelnou zbraní. I on údajně křičel Alláhu akbar.

Ke třetímu útoku došlo v Saúdské Arábii. Ve městě Džidda saúdský občan ozbrojený nožem zaútočil na člena ochranky francouzské ambasády. Policie muže zadržela. Člen ochranky byl lehce zraněn a převezen do nemocnice.

Připomeňme, že před dvěma týdny islámista čečenského původu uřízl hlavu učiteli za to, že ukazoval na svých hodinách karikatury na proroka Mohameda. Francouzská vláda útok odsoudila a prezident Emmanuel Macron prohlásil, že hodlá bojovat proti radikálnímu islamismu, podporovat „osvícený islám“ a vyzval ke kontrole financování mešit.

Zdroj: https://sptnkne.ws/EhyX
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2 3 ... 41 42 43
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2789 sec,0.0954 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,661kB