Novinka:Česká televize odmítá občanům povolit záznam svých vlastních zpráv a pořadů
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Sobota 16 březen 2013 - 06:04:00

Ve vzduchu českého mediálního prostředí krystalizují další závažná témata: Komu patří obsah vysílání České televize? Proč by si nemohli občané ČR pro vlastní nekomerční potřeby archivovat obsah vysílání ČT, jehož je ČT tvůrcem? Jak zjistit, kdo je zodpovědný za obsah a formu zpravodajství? Proč není možné publikovat obsah zpravodajství v textové podobě, když tento text díky čtecím zařízením má ČT k dispozici.

Co odpověděla 15.3.2013 ČT, která se bojí vyslovit Ne základnám:

Vážená paní Novotná,
dovolte mi z pověření generálního ředitele České televize pana Petra Dvořáka reagovat na Váš e-mail.

Česká televize v souladu se zákonem vysílá reportáže na základě zpravodajské licence. Z tohoto důvodu nemůžeme Vaší žádosti o udělení souhlasu k ukládání, třídění zpravodajských a publicistických pořadů z přímého vysílání na záznamové nosiče iniciativ, právnických a fyzických osob účastnících se projektu ,,Archivace, analýzy ČT pro budoucnost", vyhovět.

Česká televize archivuje odvysílané pořady i výchozí audiovizuální a písem­né záznamy a řídí se při tom zákonem o archivnictví a dalšími právními předpisy. Zároveň Česká televize přiměřeně svým možnostem vyvíjí úsilí směřující k cílenému doplňování archivního fondu o chybějící materiály nebo materi­ály související s již archivovanými díly. U zpravodajských pořadů není obvyklé, aby na závěr byly uveřejněny titulky, kdo pořad připravil. Informace o konkrétní osobě, která zprávu redakčně zpracovala, se ohlašuje přímo u příslušné reportáže. U publicistických pořadů jsou titulky uváděny.

Děkujeme za Vaši nabídku o součinnost při doplnění informací, z výše uvedených důvodu ji však dovolíme nevyužít.

S pozdravem

Miroslava Pevná
Manažerka Diváckého centra

ČESKÁ TELEVIZE
Divácké centrum
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Tel.: 261 133 939
Fax.: 261 014 101
e-mail:info@ceskatelevize.cz
http://www.ceskatelevize.cz


Text žádosti z 11.2.2013:

Souhlas k provádění záznamů a archivace zpravodajských a publicistických pořadů

Vážený pane generální řediteli,

vědomi si autorských práv ČT, obracíme se na Vás se žádostí o vydání Vašeho prohlášení jako statutárního zástupce ČT, že zpravodajské a publicistické pořady z příkého vysílání mohou být ukládány, tříděny na záznamové nosiče iniciativ, právnických a fyzických osob účastnících se projektu ,,Archivace, analýzy ČT pro budoucnost".

Ve smyslu projektu máme zájem uložené informace rozšířit o chybějící údaje, jako jsou jména dramaturgů, editorů a střihačů, kteří se podílejí na vysílání zpravodajských a publicistických pořadů.

Jelikož tyto údaje nejsou přikládány ke zpravodajským a publicistickým pořadům obracíme se na Vás se žádostí o součinnost ve smyslu poskytnutí chybějících informací. Chybějící informace by bylo možné k vysílaným pořadům doplnit, nebo je zveřejňovat na webových stránkách ČT, odkud by je účastníci projektu k jednotlivým záznamům přikládali. Pro kvalitu analýz bude cílem převést audiovizuální formát do textového formátu.

S pozdravem

Za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

Praha 11.2.2013

Zdroj: NWOO
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.1010 )


Vygenerováno za:0.0406 sec,0.0236 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:871,640B