Novinka:Zpráva Světové banky: Globální bohatství se zvyšuje, ale nerovnost je stále vážná
(Kategorie: Ze světa)
Napsal tk
Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:18:56

Podle zprávy, kterou vydala Světová banka 30. ledna, se celosvětové bohatství během posledních dvou desetiletí rychle zvyšovalo, ale problém nerovnosti zůstává stále vážný.

Zpráva o stavu bohatství z roku 2018 ukazuje, že od roku 1995 do roku 2014 se bohatství všech obyvatel světa, včetně přírodního bohatství, lidského kapitálu, produkčního kapitálu a zahraničního čistého majetku, zvýšilo o 66 % na 1143 trilionů amerických dolarů. Koncentrace bohatství v zemích s vysokými příjmy se snížila, ale mezi zeměmi s nízkými a vysokými příjmy stále existuje velký rozdíl.

Země s vysokými příjmy v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vlastnily v roce 1995 celkem 75 % celosvětového bohatství, do roku 2014 klesl tento poměr na 65 %. Pod vlivem rychlého růstu asijských ekonomik a dalších faktorů se podíl bohatství zemí se středními příjmy zvýšil z 19 % v roce 1995 na 28 % v roce 2014, ale bohatství zemí s nízkými příjmy představovalo pouze méně než 1 %.

Ve zprávě se uvádí, že bohatství na obyvatele ve většině zemí během těchto dvou desetiletí vzrostlo, což bylo hlavně způsobeno vyššími investicemi do vzdělávacích systémů a zdravotnictví v zemích se středními příjmy, avšak problém nerovnosti je stále vážný a bohatství na obyvatele v zemích OECD s vysokými příjmy je 52krát vyšší než v zemích s nízkými příjmy.
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.20396 )


Vygenerováno za:0.0516 sec,0.0256 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:861,400B