Novinka:Bezohledný systém vůči původním občanům může za šíření coronaviru ve světě
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Pondělí 16 březen 2020 - 14:40:53

Bezohledný systém vůči původním občanům v evropských státech i ve světě může za šíření pandemie coronaviru. Tady se už začíná nevyplácet...

Bezohledný systém vůči původním občanům v evropských státech i ve světě může za šíření pandemie coronaviru. Tady se už začíná nevyplácet pro-imigrační politika z epidemického hlediska.

Zaprodané a prohnilé režimy států Evropské unie totiž způsobily kalamitní stav přijímáním migrantů a tolerováním jejich kriminality.

Například se "nedávno" v Itálii změnila vláda z proti-imigračního proudu na proud pro-imigrační! Do toho nám ještě vyhrožuje Turecko posíláním migrantů do Evropy, čímž je ohroženo zdraví a existence původních evropských obyvatel.

Pokud tady máme NATO, tak by si Severoatlantická aliance měla pozvat turecký stát na kárný kobereček, aby učinil nápravu, jenže členské státy uvedeného pochybného paktu nemají k tomu vůbec odvahu!

Státy, které brojí proti vlastním lidem, doplácejí na svou zhoubnou politiku, neboť USA se nelíbí ekonomická konkurence.

Sice média uvádějí vznik coronaviru v Číně, ale někomu se hodilo jej rozšířit po celém světě, a tak to pokračuje jakoby válečným stavem dokonce na západě - viz ponechání starších obyvatel napospas pandemii, což je největší hyenismus.

A tak by Evropská unie měla uznat svou dosavadní chybu místo buzerace na adresu členských evropských států. Vím, že se budou prohlubovat deficity a schodky zadlužení evropských států, ale státy Evropské unie musejí především myslet na své původní obyvatele, aby jednoho dne nevymřeli.

Co je tedy řešením situace? Nejprve shromáždit všechny léčebné postupy a zkušenosti ze světa, dále potřebné lékařské materiály, aby se zabránilo šíření coronaviru. Zároveň rozšířit týmy výzkumníků, aplikovat poznané a ověřené.

Rovněž spoléhat na dosud známé přírodní bohatství například léčivých rostlin a hub doma i ve světě. Aplikovat získané zkušenosti proti zhoubné pandemii, vždyť existuje mnoho cest, jak léčit vážná chřipková onemocnění.

Peníze z rozpočtů přesunout do zdravotnictví, sociálních služeb a vědy a výzkumu. Dále smysluplně a adresně využít mezinárodní pomoci, jednat s bankami a věřiteli na dočasné odložení splátek. Rovněž stanovení smysluplných splátkových kalendářů nezbytné, aby se evropské státy vyhnuly finanční krizi.

I odpuštění státních dluhů připadá v úvahu, stejně tak správné přizpůsobení pracovních úvazků, či podpor. Jsem světového názoru, že zdraví jest přednější než bezohledné honění se za ekonomickým růstem a majetkem.

Václav Kovalčík, ZlínTato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.27727 )


Vygenerováno za:0.0578 sec,0.0426 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:868,768B