Novinka:Prohlášení pplk. Kratochvíla k bezpečnostní situaci a jejímu možnému vývoji
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Pondělí 23 březen 2020 - 16:39:38

Milí přátelé,

Vlastenci, obránci našich domovů, ochránci naší vlasti.

Naše země prožívá těžké období. Od skončení 2. světové války nebyla na našem území zavedena tak přísná restriktivní opatření,jako teď. Za minulého režimu se stát neustále připravoval na zvládnutí nejrůznějších pohrom včetně vypuknutí třetí světové války.

Válka nepřišla a pohromy se zvládaly za běžného života. Současný režim vsadil na „Pravdu a lásku“, zděděná opatření zrušil a pohroma přišla. Dnes vidíme, že se v národě zvedla obrovská vlna solidarity a lidé pomáhají jeden druhému a ještě chtějí pomáhat
víc. To je dobře.

Drazí moji, vy však nezapomínejte, že jste stále v první řadě Obránci vlasti, našich domovů, našich dětí a našich přestárlých. Opřu se o projev prezidenta republiky, který byl zveřejněn zento čtvrtek 19. 3. 2020. Dal by se shrnout do jedné věty: Nechte odborníky, ať dělají svoji práci.

Nechme tedy odborníky, ať dělají svou práci, a věnujme se i my tomu, co umíme nejlépe. Naše země je v ohrožení. Není to však jenom infekce. Hrozí nám podstatně horší rizika, která mohou přijít. Rabování, loupeže, krádeže, znásilňování a vraždy. Velká část národa je na 60% platu, začala masivní vlna propouštění. Po republice běhají tisíce zahraničních dělníků bez práce, domů je nechtějí pustit a brzy jim začnou docházet prostředky. To nemluvím o etnikách a sociálních skupinách, které jen čekají na to, až policie přestane zvládat nárůst bezpečnostních hrozeb. Celkový zákaz vycházení, který se blíží, nic nevyřeší. Ten zákaz budou dodržovat lidé, kteří jsou ohleduplní.

Rizikové skupiny ho budou ignorovat. Pokud silové složky nezačnou vynucovat pořádek silou, tedy dokud nedojde k použití zbraní a to i střelných, tak je tyto skupiny respektovat nebudou.

Jsme Ochránci země, ochránci národa, válečníci. Tak jako válečníci přemýšlejme a jednejme. Buďme připraveni bránit naše blízké, naši vlast před predátory, kteří se nám v brzké době začnou objevovat před očima.

Varovali jsme my, Českoslovenští vojáci v záloze, Národní domobrana a Zemská domobrana, prezidenta republiky i vládu před těmito riziky a nabízeli jsme jim pomoc.

Naše nabídka trvá. Ale bez ohledu na to, jestli naše nabídka bude, či nebude přijata, vězte:

Tohle je naše země, je na nás, aby zde byl řád a pořádek, aby země předaná nám od našich otců zůstala naše a my, až nadejde čas, ji předali svým synům.

Buďte připraveni
Já své vlasti
Věrný zůstanu.

pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.27847 )


Vygenerováno za:0.2865 sec,0.2619 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:868,664B