Novinka:Tuhle vědeckou knihu o islámu nenávidí čeští sluničkáři a její autor čelil na české univerzitě šikaně!
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Úterý 28 duben 2020 - 06:17:00

Publikace pedagoga Mgr. Davida Nekoly vznikla rozšířením jeho diplomové práce obhájené v roce 2016 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Autor pravděpodobně není křesťan. přesto je seznámení s knihou pro Ježíšovy vyznavače i pro všechny, kteří chtějí získat realistický pohled nejen na islámský terorismus (a terorismus vůbec), nýbrž i na samotný islám a islamismus, nesmírně důležité. Zvláště by ji pak měli číst všichni, kteří v prostředí nekritické obhajoby islámu, kterou žel praktikují i mnozí lidé hlásící se zároveň ke Kristu, mohou snadno podlehnout zmatkům nebo iluzím. Proto se ze strany stoupenců tzv. korektní politiky již původní diplomová práce setkala se snahou ji zakázat.

„Islám a terorismus“ je napsán velmi důkladně, pečlivě zvažuje protichůdné názory různých i uznávaných autorit a je doplněn bohatým poznámkovým aparátem i seznamem literatury (jde převážně o odborné publikace). Rozborem historie samotného pojmu terorismus i islámského učení a praxe v jeho různých aspektech během dějin i v současnosti dospívá autor k jednoznačnému a velmi fundovanému závěru, že terorismus nepředstavuje v islámu jakési extrémní vybočení, nýbrž že je jeho stálým, základním a nepominutelným prvkem, i když někdy z taktických důvodů zastíraným.. Píše to jako vážné varování, přitom však beze stopy nenávisti k osobám jako takovým či pomstychtivosti; jeho postoj se zde stýká s tím, co od samého počátku vědí křesťané -že Bůh nenávidí hřích (v daném případě islámskou ideologii a praxi), avšak hříšníka miluje a touží jej vysvobodit a zachránit.

Vzhledem k tomu, že se autor při své pedagogické práci nadále vzdělává v otázkách spojených s islámem, lze očekávat, že po této jeho práci budou následovat další, v lecčems prohloubené publikace.

Křesťanům, ale i těm, kteří jimi dosud nejsou, lze jako jistý protipól a zároveň doplněk doporučit modlitební ročenku „30 dní modliteb za svět islámu“ již řadu let vydávanou stejnojmenným mezinárodním evangelikálním hnutím a dostupnou i v češtině na internetu (některé ročníky vyšly i v tištěné podobě). Její pohled je více pohledem „zevnitř“ - ze situace samotných muslimů v různých zemích, čerpaným ze zkušeností jim sloužících křesťanů. Obě knihy spojuje důraz na dva nezbytné aspekty, s nimiž je třeba k otázce islámu přistupovat - kritický a obezřetný realismus, který pomůže odbourávat naivní a sebevražedný idealismus, a současně oproštění se od negativních emocí, záměrného urážení a zkratkovitého, démonizujícího uvažování, které zapomíná, že i muslimové jsou lidé jako my, ovšem vychovaní a svedení nelidskou ideologií. Úplně toto pochopit a sáhnout k vhodné aktivitě v jednotlivých případech styku s muslimy, někdy nuceně omezeného jen na možnost přímluvné modlitby za ně či na podporu těch, kteří jim slouží v přímém styku, může ovšem pouze ten, kdo sám poznal Pána Ježíše Krista jako Spasitele, který se stejnou láskou zemřel za muslimy i nemuslimy. Ovšem pro moudrou reakci na současnou evropskou a světovou tendenci, v níž zřejmě převažuje ona sebevražedná „korektní“ politika s růžovými brýlemi, je i pro křesťana velice potřebné a správné vyzbrojit se též detailními sekulárními znalostmi, jaké přináší Nekolova kniha a publikace obdobného zaměření a úrovně.

David Nekola: Islám a terorismus. Vyd. Lukáš Lhoťan v Pstruží, první (brož.), 268 stran. Recenze Ivana Kultová.

Knihu si můžete za výhodnou cenu zakoupit zde:

http://www.lukaslhotan.cz/Nabozenstvi/89-Isl%C3%A1m-a-terorismus

Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.28271 )


Vygenerováno za:0.0434 sec,0.0242 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:876,072B