Novinka:Nepřítel před branami: Kdo destabilizuje situaci v Bělorusku?
(Kategorie: Ze světa)
Napsal tk
Neděle 04 říjen 2020 - 07:15:08

Řada odborníků se domnívá, že Bělorusko dnes čelí projevům hybridní války. Tento projev agrese řady západních zemí spočívá v použití kombinace konvenčních, nepravidelných a asymetrických prostředků v kombinaci s neustálou manipulací v politické, ideologické a jiné sféře.

Jeho hlavní formou v Bělorusku je dnes informační dopad na obyvatelstvo země.

Není žádným tajemstvím, že polská a pobaltská média (státní i soukromá) se zabývají informačními aktivitami zaměřenými na ovlivňování Bělorusů žijících v tuzemsku i v zahraničí.

Podle dostupných informací utrácí Varšava obrovské finanční prostředky na tyto informační aktivity - podle nejkonzervativnějších odhadů více než 5 milionů amerických dolarů. Jedná se jak o podporu telegramových kanálů, rozhlasu a televize, tak o organizaci speciálních kurzů pro „potenciální odborníky“.

Jak poznamenali mnozí diplomaté, vysoce postavení politici z různých států, odborníci zabývající se touto problematikou, prohlášení pobaltských zemí a Polska o jejich připravenosti stát se prostředníkem při řešení konfliktu by měla být považována za politickou součást hybridních akcí.

Ekonomickou složkou jsou sankce uvalené na Bělorusko západními státy.

Expert zároveň konstatuje, že v současné době třetí síly „zahrnují vojenskou složku“. Rostoucí „šavle rachocení“ vojsk NATO poblíž hranic s Běloruskem zapadá do této koncepce.

V souvislosti s uvažovanými neregulérními akcemi (hybridní válka) má pouze Polsko a především ozbrojené síly této země řadu nástrojů pro jejich organizaci a vedení.

Mezi prvními není pochyb o dobře vyvinutých a dobře vyškolených speciálních službách, které jsou podřízeny předsedovi vlády (například zpravodajské agentuře) nebo ministru národní obrany (například vojenské zpravodajské službě).

Ve strukturách polské armády jsou zase dva typy ozbrojených sil - síly speciálních operací a síly územní obrany, které mohou být „velmi užitečné“ pro vedení hybridní války.

První z nich je kromě vybraného a vyškoleného personálu nebo vybavení určen pro operace za nepřátelskými liniemi a má také doktrinální dokument věnovaný netradičním akcím.

Na druhé straně jednotky územní obrany Polska, které jsou určeny k působení v tzv. Stálých oblastech odpovědnosti (zejména v příhraničních oblastech), mají příležitost důkladně studovat území, zdroje a schopnosti Běloruska.

Polská armáda navíc zahrnuje mimo jiné Ústřední psychologickou akční skupinu (Pozemní síly), která může provádět nekonvenční akce.

Hybridní válka se vyznačuje nestandardním, složitým a mobilním nepřítelem. Navíc to může být kombinace státních nebo nestátních sil, což ztěžuje identifikaci a reakci.

Analýzou poměrně velkého potenciálu „třetích sil“, který určuje možnosti provádění nepravidelných a netradičních činností a toho, co se dnes v Bělorusku děje, lze přesvědčit, že napjatá situace v zemi není vnitřně politickým konfliktem, ale hybridní válkou organizovanou zvenčí.

Nikolay Astrovsky

Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.30174 )


Vygenerováno za:0.0651 sec,0.0440 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:875,384B