Novinka:Čína: USA představují největší hrozbu pro globální strategickou bezpečnost
(Kategorie: Ze světa)
Napsal tk
Neděle 11 říjen 2020 - 05:33:57

Geng Shuang, čínský náměstek stálého zástupce při OSN, v pátek odmítl nepodložená obvinění amerického zástupce proti Číně ohledně její politiky kontroly zbraní a COVID-19 a řekl, že „USA jsou největší hrozbou pro globální strategickou bezpečnost a stabilitu.“

Geng učinil tyto poznámky při obecné rozpravě prvního výboru 75. zasedání Valného shromáždění OSN.

„Právě teď americký zástupce znovu rozšířil politický virus v OSN a očernil Čínu ohledně COVID-19, což je zcela nepřijatelné. Musím podotknout, že zříkáním se odpovědnosti nelze zakrývat chyby, kterých se USA dopustily v boji proti pandemii a také to neoklame mezinárodní společenství,“ řekla Geng.

Čína se staví proti závodům ve zbrojení, prosazuje multilateralismus, plní své povinnosti vyplývající z příslušných smluv a dohod o kontrole zbraní a podporuje dialog a spolupráci v oblasti bezpečnosti. Pozitivní přínos Číny k mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení je všeobecně uznáván, zdůraznil.

Geng poté uvedl deset důvodů, proč jsou USA největší hrozbou pro globální bezpečnost.

Zaprvé, USA jsou posedlé rozšiřováním vojska. USA zaujímají první místo ve vojenských výdajích. V roce 2019 utratily více než 700 miliard dolarů na vojenské výdaje, téměř 40 % z celkových světových výdajů a více než výdaje dalších 10 států s nejvyššími výdaji dohromady.

Zadruhé, USA se vracejí k mentalitě studené války. Ve své Zprávě o strategii národní bezpečnosti a Zprávě o přezkoumání jaderného postoje bezostyšně definoval Čínu a Rusko jako strategické konkurenty.

Zatřetí, USA usilují o unilateralismus. Odstoupily od smlouvy INF a JCPOA, nepodepsaly smlouvu o obchodu se zbraněmi a zaujaly negativní postoj k prodloužení platnosti nové smlouvy START, čímž odhalily svůj čistý pragmatismus ohledně bilaterálních a multilaterálních smluv a režimů kontroly zbraní.

Začtvrté, USA se snaží zbavit se odpovědnosti. USA vylepšují svůj jaderný arzenál a snižují hranici pro použití jaderných zbraní. Pod záminkou takzvaných třístranných jednání se vyhnuly své zvláštní odpovědnosti za jaderné odzbrojení, a dokonce vedly diskuse o obnovení testů jaderných zbraní.

Zapáté, USA se účastní politické manipulace podle dvojích standardů v oblasti nešíření jaderných zbraní, nevybíravě ukládá jednostranné sankce tím, že k prosazování své geopolitické agendy využívá klíčové otázky, jako jsou obavy z jaderných zbraních v Íránu a KLDR.

Zašesté, USA narušují strategickou rovnováhu. USA nasadily systémy protiraketové obrany v asijsko-pacifické oblasti a ve střední a východní Evropě a plánují rozmístění pozemních raket středního doletu v asijsko-pacifickém a evropském měřítku s cílem posílit vojenskou přítomnost a nastolit absolutní nadvládu.

Zasedmé, USA brání kontrole biologických zbraní. USA jsou jedinou zemí, která blokuje opětovné zahájení jednání o protokolu, který zahrnuje ověřovací režim k posílení Úmluvy o biologických zbraních a brání mezinárodnímu úsilí o ověřování tohoto druhu biologických aktivit. USA jsou nyní „kamenem úrazu“, pokud jde o kontrolu biologických zbraní.

Zaosmé, USA zdržují ničení chemických zbraní. Jako jediný smluvní stát CWC, který stále vlastní chemické zbraně, USA několikrát prodloužily lhůtu pro zničení chemických zbraní a nesplnily své povinnosti vyplývající z Úmluvy. USA se staly největší překážkou pro svět bez chemických zbraní.

Zadeváté, USA obnovují svůj program hvězdných válek. USA vytvořily vesmírné síly, obnovily vesmírné velení a urychlily testy zbraní a vojenské cvičení ve vesmíru. Tyto činy ohrožují bezpečnost vesmíru a vážně odporují mírovému využívání vesmíru.

Zadesáté, USA budují hackerskou říši. USA jsou zapojeny do masivních kybernetických útoků a dohledu po celém světě prostřednictvím programů, jako je PRISM, a rozvíjejí své kapacity pro kybernetickou válku ve snaze ovládnout kyberprostor.

Geng na závěr vyjádřil naději, že USA se budou účastnit práce prvního výboru otevřeně, odpovědně a konstruktivně a budou spolupracovat s dalšími zeměmi na zajištění úspěchu práce výboru, podporovat mezinárodní kontrolu zbrojení a proces odzbrojení a zajistí globální strategickou bezpečnost a stabilitu.

esf
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.30262 )


Vygenerováno za:0.3058 sec,0.2815 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:878,928B