Novinka:Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT ke zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické
(Kategorie: Z domova)
Napsal tk
Středa 14 říjen 2020 - 07:47:25

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT důrazně žádá kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické, aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Sottoventa při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že se jedná již o 26. oběť obávané překážky a že za historii závodů přišlo o život více jak padesát koní.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje na nebezpečnost překážky tzv. Taxisova příkopu, na kterém dochází ke zranění a úmrtí zvířat opakovaně. Z tohoto důvodu považuje DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za nutné tuto překážku ze závodu vypustit, tzn. ji zrušit.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dále uvádí, že podle jejího názoru jsou nebezpečné i ostatní překážky, a proto dává na zvážení jejich odstranění či alespoň zmírnění. Jedná se např. o vodní překážky, na kterých též dochází ke zranění či úmrtí koní.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT upozorňuje, že nebude-li na její výzvu včas a řádně reagováno, hodná využít všech zákonných možností, případně se obrátit na mezinárodní organizace zabývajících se ochranou zvířat.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 12. 10. 2020
Tato novinka je z -Info kuryr
( http://infokuryr.cz/news.php?extend.30309 )


Vygenerováno za:0.0591 sec,0.0391 z toho dotazů.Dotazů v DB:16. Použitá paměť:862,064B